Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Mis on õppekava?

Õppekava koosneb moodulitest. Üleülikooliliste ainete moodul toetab üldpädevuste kujunemist ja õpingute läbimiseks vajalike laiemate teadmiste ning oskuste omandamist. Erialamoodulid on keskendunud erialateadmiste andmisele. Moodulid sisaldavad kohustuslikke ja valikaineid. Kohustuslikud ained on õppekavaga määratud ja need peab kindlasti läbima.

Lisaks kohustuslikele ja valikainetele on õppekavas ka vabaained, mida üliõpilane saab ise valida kõigi ülikoolis õpetatavate ainete hulgast. 

Informaatika õppekava ja õppeainete loetelu leiad siit

Õppevormi kirjeldus

  • Täiskoormusega bakalaureuseõpe kestab kolm aastat ning toimub päevaõppena.
  • Bakalaurusekraadi omandamiseks tuleb üliõpilasel koostada ja kaitsta bakalaureusetöö.

Olulised erialaained

Tarkvaraarenduse ja digitaalse meediaga seotud olulisemad ained on: