Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Eksamid
  • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 25%
  • Vastuvõtueksam 75%

Vastuvõtueksam toimub ühel päeval ja koosneb kirjalikust ning suulisest osast. Kirjalikus osas peab sisseastuja ühe tunni jooksul lahendama loogika-, matemaatika- ja nuputamisülesandeid. Suuline osa toimub vestluse vormis eksamikomisjoniga. Kirjaliku eksami osakaal on 50% ja suulise eksami osakaal 50%.

Vastuvõtueksami ajakava leiad siit.

Vastuvõtutingimused
  • Vastuvõtulävend on 65 palli
Vajalikud dokumendid
  • Gümnaasiumi lõputunnistus või lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon
Sisseastumise ajakava leiad siit.