Esileht - Digitehnoloogiate instituut

Infoteadus

Kiiresti arenev infoühiskond vajab asjatundjaid, kes valdavad teabe süstematiseerimis-, analüüsi- ning otsingumeetodeid, oskavad luua ja hallata andmebaase, määratleda infovajadusi ja nõustada inimesi digitaalses infokeskkonnas orienteerumisel.

Infoteadused on välja kasvanud raamatukogunduse ja bibliograafia erialast ning hõlmavad teadusi, mis puudutavad dokumentide kogumist, töötlemist, säilitamist ja vahendamist, informatsiooni otsingut ja levitamist. Infoteaduste raames õpitakse näiteks analüüsima, millist informatsiooni ja millisel kujul vajavad erinevad sihtrühmad turistidest tippjuhtideni, kuidas neile vajalikku teavet leida, kuidas seda koguda, korraldada ja töödelda nii, et informatsioon inimestele kõige vastuvõetavamal kujul kättesaadavaks teha.

Keda ootame õppima?

Ootame  õppima kõiki keskhariduse omandanuid, kes tunnevad huvi, kuidas koguda, töödelda, vahendada ja säilitada informatsiooni ning sooviksid tulevikus osaleda erinevates valdkondades ja eri tüüpi asutustes toimuva infotöö korraldamises. Informatsiooni vahendatakse kõikides valdkondades - juhtimises, majanduses, teaduses, kultuuris ning aina rohkem ka igapäevaelus.

Tulevane üliõpilane peaks olema hea analüüsivõimega, püsiv ja täpne, suhtlemis- ja koostööaldis ning valmis töötama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga.

Miks tulla meile õppima?
 • Saad jätkata õpinguid tasuta õppekohal moodsas õpikeskkonnas Tallinna kesklinnas; 
 • Osaled erinevas vormis toimuvas õppetöös nii auditooriumis kui ka elektroonilise õpikeskkonna vahendusel; 
 • Tunned huvi nii infotöö teoreetiliste aluste kui ka praktiliste probleemide vastu (erialaaineid kokku 126 EAP mahus, millest kohustuslikke erialaaineid 102 EAP); 
 • Täiendad infoteaduslikke pädevusi just sulle sobivate erialaste valikainete kaudu (eriala valikained 24 EAP)   
 • Saad tegeleda huvipakkuva uurimisprobleemi lahendamisega bakalauerusetöö (12 EAP) raames 
 • Saad tuge ülikooliõpingute läbimiseks ja uurimistööde tegemiseks (üleülikoolilised ained 18 EAP); 
 • Saad vabalt valida aineid, mis sind huvitavad ja toetavad erialast arengut (vabaained 24 EAP); 
 • Tahad läbida osa õpingutest või sooritada praktika mõnes Euroopa ülikoolis (Erasmuse koostöölepingud 19 partnerülikooliga); 
 • Soovid olla tööturul konkurentsivõimeline ning leida rakendust kas riiklikus sektoris (nt raamatukogud, arhiivid, haridusasutused, ministeeriumid) või eraettevõttes infospetsialistina.
Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Ülikoolil on rikkaliku tark- ja riistvaraga varustatud arvutiklassid, kuhu on võimalik ka väljaspool regulaarset õppetööd aegu broneerida.

Võta ette ka virtuaaltuur meie ülikoolilinnakus!

Võta ühendust!

Digitehnoloogiate instituut:
Lea Sild, õppenõustaja
E-post: lea.sild....at....tlu.ee
Telefon: 640 9420
Õppekava kuraator:
Aile Möldre, kirjastustegevuse dotsent
E-post: aile.moldre....at....tlu.ee
Telefon: 640 9460
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png TLÜ Digitehnoloogiate instituut

Olulised faktid

Õppetase: bakalaureuseõpe

Õppe kestus: 3 aastat

Õppekeel: eesti

Õppekohtade arv: 27

Vastuvõtu ajakava

 • 25. juuni - 4. juuli: Avalduste esitamine infosüsteemis SAIS
 • 7.-12. juuli: Sisseastumiseksamid
 • 14. juuli: Avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad
Loe veel