Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Millistel erialadel võib tööd leida?

Magistriõppes omandatud teadmised võimaldavad leida rakendust kodu- ja välismaal kõrget infoteaduslikku erialapädevust nõudvates töölõikudes nii info- ja mäluasutustes (raamatukogudes, arhiivides, muuseumides) kui ka riigi- ja erasektoris.

Edasiõppimisvõimalused

Teadustöös edukamatel on võimalus jätkata õpinguid doktoriõppes.

Vaata videolugu infoteaduse eriala vilistlase Janne Andresooga

Vaata videolugu infoteaduse eriala vilistlase Margus Viheriga