Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Miks õppida Digitehnoloogiate instituudis?

Miks õppida Digitehnoloogiate instituudis?

Tallinna Ülikooli infoteaduse eriala on ainus Eestis, kus on võimalik omandada raamatukogu- ja infotööks vajalikud pädevused bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppes.

Teoreetilise osa kõrval tegeletakse ka praktiliste erialaste tegevustega. Lisaks ainete raames toimuvale praktilisele tegevusele läbivad üliõpilased spetsiaalse praktika Tallinna (või muude linnade) raamatukogudes.

Õppetööd viivad läbi kõrge kvalifikatsiooniga ja laialdaste, sealhulgas rahvusvaheliste kogemustega õppejõud.

Silmapaistvaid üliõpilastöid

Blogi

Digiblogi on ka meie instituudi informaatikute mõtete, uudiste ja sündmuste pesaks. Koondame sinna kõike põnevat ja intrigeerivat nii omade tegemistest kui laiemalt. 

Tarkvara

Microsoft Imagine tooteprogrammi raames on võimalik legaalselt ja tasuta allalaadida ning kasutada Microsoft'i pakutavat tarkvara.

Täpsema nimekirja pakutavast tarkvarast leiate Microsoft Imagine portaalist. Microsoft Imagine tooteprogrammiga on õigus ühineda kõigil tudengitel, kes võtavad vähemalt 1 EAP väärtuses TLÜ Digitehnoloogia instituudi aineid.

__thumb_-2-dreamspark.png