Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus
  • Tsükliõpe
  • 25 õppekohta

Erialaaineid õpetatakse  igal reedel ja laupäeval algusega mitte varem kui kell 9.00 või 10.00 ning õppetöö lõpeb hiljemalt kell 20.00. Suur osakaal on e-õppel (kasutatakse õpikeskkonda Moodle), mis võimaldab paindlikku aja- ja ressursikasutust.

Õppekava

Õppekava eesmärk on anda terviklik akadeemiline haridus infoteaduses, kujundada pädevused töötamiseks erinevates info- ja mäluasutustes (raamatukogud, arhiivid, infotalitused, muuseumid jne) ning muudes infoteadusealaseid teadmisi ja oskusi eeldatavates valdkondades ja luua eeldused õpingute jätkamiseks doktoriõppes.

Õppekavaga saad tutvuda siin.

Olulised erialaained

Valikained