Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Kandidaadilt eeldame bakalaureusekraadi/rakenduskõrghariduse diplomit või nendele vastavat kvalifikatsiooni.
  • Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast ja -vestlusest.
  • Vastuvõtulävend on 70 palli

Motivatsioonikirja (3000 - 4000 tähemärki) eesmärk on analüüsida ja põhjendada oma õpingute eesmärki infoteaduse valdkonnas magistritasemel. Motivatsioonikiri tuleb esitada koos sisseastumisavaldusega SAIS-is.

Vestlus eksamikomisjoniga toimub vastavalt eksamigraafikule ja kestab 15- 20 minutit iga sisseastuja kohta. Vestlus sisaldab sisseastuja enesetutvustust, milles ta põhjendab oma valmisolekut ja motivatsiooni magistriõppe programmi edukaks läbimiseks, ning sisseastuja ja eksamikomisjoni vahelist diskussiooni infoteadusega seonduvatel teemadel. Vastuvõtueksamite ajakava asub siin.

Tutvu sisseastumise ajakavaga siin.