Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Millistel erialadel võib tööd leida?

Eriala lõpetajaid oodatakse tööle informatsiooni kogumise, säilitamise ja vahendamisega tegelevatesse keskustesse nagu raamatukogud ja arhiivid, samuti infotalitustesse ja kõigisse infospetsialisti rolli väärtustavatesse organisatsioonidesse ministeeriumidest muuseumiteni.

Meie vilistlaste seas on tunnustatud raamatukogujuhte, kõrgeid riigiametnikke, telereportereid, kirjastajaid, diplomaate ning mitmed lõpetajad töötavad edukalt ka rahvusvahelisel areenil.

__thumb_-2-infoteadus.png

Edasiõppimisvõimalused

Bakalaureuseõppe loogiliseks jätkuks on infoteaduste magistriõpe, mis loob eeldused iseseisvaks töötamiseks erialal, kus tuleb vastu võtta infotööd puudutavaid otsuseid. Lisaks on võimalik õpinguid jätkata paljudel osaliselt avatud õppekavadel ja kõikidel avatud magistriõppekavadel. 

Silmapaistvad vilistlased

Tutvu vilistlaslugudega TLÜ Meediavärava blogis

2016. aastal ilmapaistva panuse eest infoteaduse eriala edendamisse tunnustatud vilistlane Janne Andresoo

Patendiameti peadirektor Margus Viher