Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Miks õppida digitehnoloogiate instituudis?

Miks õppida digitehnoloogiate instituudis?

Tallinna Ülikooli infoteaduse eriala on ainus Eestis, kus on võimalik omandada raamatukogu- ja infotööks vajalikud pädevused bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppes.

Teoreetilise osa kõrval tegeletakse ka praktiliste erialaste tegevustega. Lisaks ainete raames toimuvale praktilisele tegevusele läbivad üliõpilased spetsiaalse praktika Tallinna (või muude linnade) raamatukogudes.

Õppetööd viivad läbi kõrge kvalifikatsiooniga ja laialdaste, sealhulgas rahvusvaheliste kogemustega õppejõud.

ELU ehk erialasid lõimiv uuendus

Tallinna Ülikool on unikaalne kuna Tallinna Ülikoolis on ELU! See on uutmoodi õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega koostavad projekti endale huvipakkuval teemal, valides seejuures ise sobilikud viisid oma ideede teostamiseks.

Projektõpe on oluline, kuna tänapäeval on erinevate eluvaldkondade töökorraldus üha sagedamini projektipõhine: etteantud tähtajaks ja piiratud ressurssidega tuleb saavutada konkreetsed eesmärgid ning leida lahendusi mittestandardsetele ülesannetele, seda üldjuhul meeskonnatööna.

ELU on rühmatööna teostatud projekt, millel on konkreetselt sõnastatud eesmärgid, etteantud tähtajad ja reaalne tulemus. Rühm moodustub 6-8 tudengist vähemalt kolmelt erinevalt erialalt. Õppeaine maht on 6 EAP ja hindamine on arvestuslik.

Vaata ELU projekti käigus sündinud 1 Minuti Loengut infoväsimuse ennetamisest:

ELU kohta saab lisaks lugeda siit.

Silmapaistvaid üliõpilastöid

BOBCATSSS – igaa-astane raamatukogu ja infoteaduse sümpoosion, mille korraldavad kahe Euroopa ülikooli üliõpilased. 2006. aastal korraldati sümpoosion Tallinna Ülikoolis.

Blogi

Digiblogi on meie instituudi mõtete, uudiste ja sündmuste pesaks. Koondame sinna kõike põnevat ja intrigeerivat nii omade tegemistest kui laiemalt. 

Ajakiri "Raamatukogu" on aastast 1923 ilmuv raamatukogundusajakiri, mida annavad välja Eesti Rahvusraamatukogu ning Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing. Ajakiri on heaks võimaluseks infoteaduste üliõpilastele oma uurimistöö tutvustamiseks

Tarkvara

Microsoft Imagine tooteprogrammi raames on võimalik legaalselt ja tasuta allalaadida ning kasutada Microsoft'i pakutavat tarkvara.

Täpsema nimekirja pakutavast tarkvarast leiate Microsoft Imagine portaalist. Microsoft Imagine tooteprogrammiga on õigus ühineda kõigil tudengitel, kes võtavad vähemalt 1 EAP väärtuses TLÜ Digitehnoloogia instituudi aineid.

__thumb_-2-dreamspark.png