Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Mis on õppekava?

Õppekava koosneb moodulitest. Üleülikooliliste ainete moodul toetab üldpädevuste kujunemist ja õpingute läbimiseks vajalike laiemate teadmiste ning oskuste omandamist. Erialamoodulid on keskendunud erialateadmiste arendamisele. Moodulid sisaldavad kohustuslikke ja valikaineid. Kohustuslikud ained on õppekavaga määratud ja need peab kindlasti läbima.

Lisaks kohustuslikele ja valikainetele on õppekavas ka vabaained, mida üliõpilane saab ise valida kõigi ülikoolis õpetatavate ainete hulgast. 

Infoteaduse õppekava ja õppeainete loetelu leiad siit.

Infoteaduse bakalaureuseõppekava võimaldab süsteemset ülevaadet ja laiapõhjalisi teadmisi teabeteeninduse korraldamisest ja juhtimisest, infootsingust, andmebaaside haldamisest ning infosüsteemidest. Õppekava läbimisel omandatud pädevused võimaldavad töötada erinevate dokumentaalse info kogudega, nii info- ja mäluasutustes kui ka muudes asutustes ja organisatsioonides. Õppekava lõpeb bakalaureusetöö koostamise ja kaitsmisega.

Õppevormi kirjeldus

  • Täiskoormusega bakalaureuseõpe kestab kolm aastat ning toimub tsükliõppena. NB! Õppetöö toimub igal õppenädalal neljapäeviti, reedeti ja laupäeviti.
  • Bakalaurusekraadi omandamiseks tuleb üliõpilasel koostada ja kaitsta bakalaureusetöö.

Infoteaduse õppekava iseloomustab tugev erialane sisu, paindlik õppekorraldus- ja vormid (e-õpe, kombineeritud õpe), mis võimaldavad õppetöös osaleda ka töötaval inimesel.

Tutvu erialaainetega