Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Eesti keele riigieksami või eesti keele kui teise keele riigieksami osakaal 50%
  • Vastuvõtueksami osakaal 50%
  • Vastuvõtulävendiks on 65 palli

Vastuvõtueksamil tuleb sooritada silmaringitest, funktsionaalse lugemisoskuse test ja infoteaduse alane lühiessee. Vastuvõtueksami ajakava leiad siit.

  • Vastuvõtt 27 riigieelarvelisele õppekohale
Vajalikud dokumendid
  • Gümnaasiumi lõputunnistus või lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. 
Sisseastumise ajakava
Sisseastumise ajakava leiad siit.