Esileht - Digitehnoloogiate instituut

Infotehnoloogia juhtimine

Õppekava eesmärgiks on valmistada ette spetsialiste, kes suudaksid ettevõtte ärieesmärkidest lähtuvalt kavandada ja juurutada ettevõtte IT-süsteeme ning tagada nende toimimine: analüüsida ettevõtte IT-protsesse ja hinnata muudatuste mõju ettevõtte põhiprotsessidele, kasutada kaasaegseid tehnoloogiaid IT strateegiate kavandamisel ja realiseerimisel, juhtida ettevõtte IT arendus- ja haldustegevust ning kavandada ja juhtida erialaprojekte. 

Keda ootame õppima?

Infotehnoloogia juhtimise magistriõppesse ootame õppima uuendustele avatud ning aktiivse ellusuhtumisega noori, kes soovivad olla osalised Eesti kui eduka IT-riigi kuvandi tugevdamisel. Eeldame, et üliõpilased on teadmishimulised, on valmis tegema meeskonnatööd ega karda enda kanda võtta liidri rolli ja vastutust. Kuigi võtame vastu mis tahes eriala bakalaureusekraadiga inimesi, kes on huvitatud infotehnoloogia juhtimisest, on õpingute alustamise eelduseks head infotehnoloogiaalased teadmised ning arvutikasutamisoskus.

Miks tulla meile õppima?

Õppekava tugineb infotehnoloogiajuhi kutsestandardile ja on loodud koostöös mitmete Eesti juhtivate infotehnoloogia ettevõtetega. Õppekava eristub teistest ülikooli õppekavadest selle poolest, et tagamaks õppuritele tööks juhi ja infotehnoloogia arendajana vajalik tipptasemel asjatundlikkus, on õppetöösse kaasatud ka mitmeid oma ala tunnustatud eksperte Eesti juhtivatest ettevõtetest. Koostöö nendega ning erinevates valdkondades töötavate kursusekaaslastega võimaldab üliõpilasel juba õpingute ajal üles ehitada tema edasist professionaalset tegevust toetav koostöövõrgustik. Vähetähtis pole ehk seegi, et IT-juhtide palgatase on palgauuringute kohaselt üks Eesti kõrgemaid, olles mitmekordselt suurem Eesti keskmisest.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Auditoorne õpe toimub Eesti ühes kõige kaasaegsemas ülikoolihoones, mis projekteeriti Ignar Fjuki arhitektuuribüroos ning valmis 2013. aastal. Üliõpilastel on kasutada Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu ammendamatud inforessursid (sealhulgas elektroonilised).   

Võta ühendust!

Digitehnoloogiate instituut:
Maria Saar, õppenõustaja ja - spetsialist
E-post:maria.saar....at....tlu.ee 
Telefon: 640 9421
Õppekava kuraator:
Peeter Normak, direktor
E-post: peeter.normak....at....tlu.ee
Telefon: 640 9423
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png TLÜ Digitehnoloogiate instituut


Olulised faktid

Õppetase: magistriõpe

Õppevorm: tsükliõpe

Õppe kestus: 2 aastat

Õppekeel: eesti

Õppekohtade arv: 22

Vastuvõtu ajakava

  • 25. juuni - 4. juuli: Avalduste esitamine infosüsteemis SAIS
  • 7. juuli - 12. juuli: Sisseastumiseksamid
  • 14. juuli: avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad
Loe veel