Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Miks õppida digitehnoloogiate instituudis?

Miks õppida digitehnoloogiate instituudis?

Infotehnoloogia juhtimise õppekava on ainulaadne mitte ainult Eestis, vaid kogu Balti- ja Põhjamaades. See on esimene magistritaseme IKT-valdkonna õppekava Eestis, mis tugineb kutsestandardile. Viimane on omakorda loodud aga Euroopa IKT-kompetentside raamistikust (e-CF) lähtuvalt. Õppekava läbis 2014. aastal edukalt ka rahvusvahelise kvaliteedihindamise. 

Olulisemad uuringud, huvitavamad artiklid, silmapaistvad tudengitööd

Õppekava kuulub Digitehnoloogiate instituudi rakendusinformaatika suuna alla. Üliõpilaste juhendajatena oleme kaasanud mitmeid tippeksperte Eesti juhtivatest IKT-ettevõtetest.

Lõputööde tulemustena on välja töötatud suurepäraseid lahendusi  konkreetsetele ettevõtetele, sektoritele nii Eestis kui välismaal.

Näiteid kaitstud magistritöödest.

“Avaliku sektori IT-riigihangete koostamise protsessi probleeme ja lahendusi” (P.Elm) 

“Piiriülese e-teenuse kavandamine digiretsepti näitel” (H.Hoyer).

Blogi

Digitehnoloogiate instituudi digiblogi.