Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Õppekava

Õppekava eesmärk on valmistada ette spetsialiste, kes suudavad ettevõtte ärieesmärkidest lähtuvalt:

  • kavandada ja juurutada ettevõtte IT-süsteeme ning tagada nende toimimine;
  • toetada teaduspõhise ja uuendustele avatud/suunatud lähenemise kujunemist kvalifikatsioonikohastel ametikohtadel töötamisel;
  • kujundada valmisolekut pidevaks professionaalseks enesearendamiseks;  
  • kujundada pädevusi töötamiseks IT-juhtimisega seonduvatel ametikohtadel (IT-juht, IT-projektide juht, IT osakonna juhataja jne) ning luua eeldused õpingute jätkamiseks doktoriõppes.

Õppekavaga saad tutvuda siin.

Õppevormi kirjeldus

Erialaainete õppetöö toimub tsükliõppe vormis üle nädalati laupäeval ja pühapäeval. Vabaainete auditoorne õppetöö võib toimuda ka tööpäevadel ehk vajadusel võib aineid õppida koos päevaõppega. See võimaldab üliõpilastel õppetööd nendele sobival viisil ühitada professionaalse tegevusega.

Olulised erialaained

Kohustuslikud õppeained võimaldavad üliõpilastel omandada baasteadmised ja –oskused. Valik- ja vabaained võimaldavad üliõpilastel kujundada sisuliselt individuaalse õppekava, lähtudes nende huvidest, vajadustest ning magistritöö teemast. Näiteid kohustuslikest erialaainetest: