Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Miks õppida Digitehnoloogiate instituudis?

Miks õppida Digitehnoloogiate instituudis?

Digitehnoloogiate instituudi eripärad:
  • instituudil on lai rahvusvaheliste partnerite võrgustik, mis on kujunenud mitmesuguste koostööprojektide tulemusel
  • oleme ühendanud õppe-, teadus- ja arendustegevuse – teadusuuringute tulemustele tuginevalt töötatakse välja uusi tarkvaralahendusi ning neid rakendatakse õppetöö läbiviimisel
Inimese ja arvuti interaktsiooni eriala eripärad:
  • õppekava on unikaalne ja uuenduslik
  • meil töötavad ja õpetavad silmapaistvad teadlased ja õppejõud kodu- ning välismaalt
  • valikainete nimekiri on rikkalik ja täieneb pidevalt
  • sul on võimalus osaleda digitehnoloogiate instituudi teadus-ja arendusprojektides