Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Instituut - Tutvustus

Digitehnoloogiate instituudi tutvustus

Digitehnoloogiate instituudi ajalugu algas 1. septembril 2015, mil ühinesid informaatika instituut, infoteaduste instituut ning matemaatika-loodusteaduste instituudi matemaatika osakond. Direktorina asus tööle Peeter Normak. Õppe- ja teadustegevus korraldati viie akadeemilise suuna alla: haridustehnoloogia (suuna juht vanemteadur Kai Pata), infoteadused (suuna juht prof Sirje Virkus), inimese ja arvuti interaktsioon (suuna juht prof David Lamas), matemaatika ja matemaatika didaktika (suuna juht dots Madis Lepik) ja rakendusinformaatika (suuna juht prof Peeter Normak). Instituudi nõukogu esimeheks valiti Madis Lepik.

Infoteaduste akadeemiline suund asus koordineerima Digital Library Learning rahvusvahelist magistriõppekava, mida varem koordineeris Oslo ja Akershusi ülikooli rakendusteaduste kolledž. Alates 2016. aasta sügisest võeti üle ka digitaalsete õpimängude magistriõppekava koordineerimine, mis arendati välja koos Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudiga.

2016. aastal asutati Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse toel tehnoloogialabor ja tarkvaralabor. Instituudil on tihe teadusalane koostöö TLÜ haridusuuenduse tippkeskusega, mida juhib varem meie instituudis töötanud prof Tobias Ley.