Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Koolitused

Koolitused

Hea täiendusõppija ja koostööpartner!

Digitehnoloogiate instituut viib õppe-, teadus- ja arendustegevust ellu Tallinna Ülikooli digi- ja meediakultuuri fookusvaldkonnas. Meie akadeemilised suunad on digitaalsed õpiökosüsteemid, infoteadused, inimese ja arvuti interaktsioon, matemaatika ja matemaatika didaktika ning rakendusinformaatikad (tutvu suundadega).

Lähtuvalt akadeemilistest suundadest on koolitusvaldkonnad määratletud järgmiselt:

Informaatika valdkonna alla koondame inimese ja arvuti interaktsiooni, digitaalsete õpiökosüsteemide ning rakendusinformaatika alase koolituse. Eesmärk on pakkuda IT-õpet ja IT vahendite rakendamist erinevates valdkondades.

Infoteaduste valdkonnas pakume täiendusõpet info- ja teadmusjuhtimise, infokäitumise, infopädevuste, digitaalraamatukogunduse, elektroonilise kirjastamise ning elektroonilise dokumendi- ja arhiivihalduse valdkondades.

Matemaatika ja matemaatika didaktika valdkonnas pakume täiend- ja ümberõpet eelkõige matemaatika õpetajatele, aga samuti matemaatika rakendajatele. Tutvu matemaatikaõpetajate ümberõppe programmiga SIIN.

TELLI KOOLITUS

Meie koolituste tugevus on:

  • vajaduspõhisus - koolituse keskmes on õppija ja organsiatsiooni reaalsed arenguvajadused;
  • praktilisus - koolitusmeetodid võimaldavad õpitavat koheselt praktikasse rakendada;
  • teaduspõhisus - koolitused tuginevad tugevale teoreetilisele baasile, mis on kombineeritud tõhusalt toimivaks praktiliseks tervikuks.

Pakume mitmekülgseid professionaalse arengu võimalusi:
  • avalikud koolitused
  • koolitused tellimisel - loome võimaluse meeskondlikuks õppimiseks lähtuvalt iga organisatsiooni vajadustest
  • individuaalkonsultatsioonid - lähtub konkreetse inimese arenguvajadusest
  • praktilised töötoad, seminarid

Tutvu Tallinna Ülikooli kõigi tellimuskoolitustega

Koolitajad

Meie koolitajateks on Tallinna Ülikooli õppejõud, head koostööpartnerid ja parimad praktikud.

Võta meiega ühendust
kontakt:
Pirje Jürgens
Telefon:
 +372 640 9428
E-post: pirje.jurgens....at....tlu.ee
Ole kursis koolitusuudistega: Leia meid sotsiaalmeediast:
ymbrik_v2.jpg __thumb_-2-fb_1.png __thumb_-2-you_tube.png__thumb_-2-b-linkedin.png __thumb_-2-twitter_2.png