Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Kandidaadil peab olema bakalaureusekraad või sellele vastav ettevalmistuse aste, mis sisaldab Tallinna Ülikooli matemaatika bakalaureuseastme õppekavale vastavaid matemaatilisi aineid:

  • Põhikooli matemaatikaõpetaja suunale astujal vähemalt 20 EAP mahus
  • Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja suunale astujal vähemalt 45 EAP mahus

Sisseastumisel tuleb sooritada kutsesobivuseksam. Eksamil tuleb lahendada paar koolimatemaatika ülesannet ning selgitada, kuidas õpetaksite õpilasi neid ülesandeid lahendama ja analüüsida ühte pedagoogilist situatsiooni. Eksam toimub ettevalmistusajale järgneva vestluse vormis. Eksami ajakava asub siin.

Arvestatakse ka bakalaureuseõppe keskmist hinnet, seepärast tuleb akadeemiline õiend (hinneteleht) kindlasti kaasa võtta.

Vastuvõtulävend on 70 palli.

Tutvu vastuvõtu ajakavaga siin.