Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Õppetöö - Arvutiõpingud ja test

Arvutiõpingud ja test

Enne 2016/2017. õa immatrikuleeritud üliõpilase õppekavaversioonis kehtestatud arvutioskuse nõuete täitmist on võimalik tõendada arvutialaste pädevuste testi või ainekursuse eksami sooritamisega (ÕKE § 16 lg 3).

Digitehnoloogiate instituut viib läbi veel kaks arvutialaste pädevuste testimist 2017/2018 õa: üks testimine sügissemestri vahenädalal ja teine testimine kevadsemestri vahenädalal. Sügissemestri vahenädalal toimub testimine 23.10.2017 kell 14.30-16.00 ruumis A-406. Testimisel osalemiseks tuleb täita registreerumisvorm. Registreerimine lõppeb 22.10.2017 kell 14:00.

Lisaks Digitehnoloogiate instituudi arvutialaste pädevuste testile või ainekursuse sooritamisele on võimalik oma arvutialaseid oskuseid tõendada ECDL sertifikaadi abil. Sertifikaadiga tuleb kinnitada oskusi kolme baasmooduli (arvuti põhitõed, tekstitöötlus ja tabelitöötlus) ning ühe standard mooduli (esitlus) ulatuses. ECDL sertifikaat esitatakse Digitehnoloogiate instituuti (A-431).

Arvutioskuse omandamiseks pakub Digitehnoloogiate instituut vastavalt teiste instituutide tellimustele kursust IFI6206.DT Digipädevuste baaskursus. Kuni 2016/2017 õa pakuti ka kursust IFI6001.DT Arvuti töövahendina. Nende ainekursuste eksami sooritamine sobib arvutioskuse nõuete tõestamiseks.