Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Õppetöö - Tunniplaanid

Tunniplaanid

Kuidas tunniplaani (õpingukava) koostada?

  1. Tunniplaani (õpingukava) koostamist alusta akadeemilises kalendris ettenähtud ajal õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu.
  2. ÕISi tuleb sisse logida. Selleks kasuta Tallinna Ülikooli kasutajakontot. Registreerimisel on abiks ÕISi kasutusjuhend.
  3. Tunniplaani (õpingukava) koostamisel võta aluseks õppekava nominaalne jaotus, mille koostab instituut. Õppekava nominaalse jaotuse saad õppenõustajalt või leiad selle lehe alumisest osast.
  4. Akadeemiline üksus sisestab kohustuslikud õppeained ASIOsse õpperühma tunnuse järgi (nt: KAALB1, alushariduse pedagoog 1 õppeaasta - tähis kõ õpperühma tunnusel tähendab kaugõppe rühma). Õppekavas loetletud üldained ja vabaained valib üliõpilane lähtuvalt õppekava eesmärgist ja oma huvist.
  5. Eelnevalt on võimalik tutvuda õppeainete nimekirja, toimumise aja ja kohaga ASIOs. ASIOs saab andmeid vaadata ja otsida erinevate tunnuste (sh õpperühma, aine koodi, aine nime, õppejõu nime jm) järgi. Eraldi on välja toodud tugi ja üldained ning õppetasemed.

Õppekavaga määratletud ained jagunevad:

  • kohustuslikeks
  • valikaineteks, mida üliõpilane valib õppekavaga määratud õppeainete loetelust
  • vabaaineteks, mida võib üliõpilane vabalt valida erinevate ülikoolide sama astmeõppekavade õppeainete loetelust ja/või tugiainete nimekirjast

Näiteks: kui õppekava üldainete plokis tuleb üldaine läbida kohustuslikus korras ja üks aine on üliõpilase valikul, siis kohustusliku aine sisestab akadeemiline üksus ASIOsse rühma tähist kasutades, aga üldainete valikaine valib üliõpilane vabal valikul.

Õppekavade nominaaljaotused

Bakalaureuseõpe
InfoteadusedSisseastumisaasta
Infoteadus 2012, 2013, 2014, 2015
Matemaatika ja matemaatika didaktikaSisseastumisaasta
Matemaatika 2013, 2014, 2015
RakendusinformaatikaSisseastumisaasta
Informaatika 2015
Magistriõpe
Digitaalsed õpiökosüsteemidSisseastumisaasta
Haridustehnoloogia 2015
Informaatikaõpetaja, kooli infojuht 2014
InfoteadusedSisseastumisaasta
Infoteadus, Digitaalraamatukogundus 2013, 2014, 2015
Inimese ja arvuti interaktsioonSisseastumisaasta
Inimese ja arvuti interaktsioon 2015
Matemaatika ja matemaatika didaktikaSisseastumisaasta
Matemaatikaõpetaja 2014, 2015
RakendusinformaatikaSisseastumisaasta
Infotehnoloogia juhtimine 2015