Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Sisseastumine - Magistriõpe

Haridustehnoloogia

Keda ootame õppima?

Ootame õppima innovatsioonile ja uurivale lähenemisele avatud õppijaid, kes soovivad panustada IT-põhiste õpimetoodikate ja -vahendite loomisse ja uudse­ tehnoloogia rakendamisse haridusasutustes. Pakume tulevikus kaasalöömist innovatsiooniprojektide suunamisel ja tehnoloogiliselt toetatud õpikeskkonna kujundamisel ja uurimisel. Ootame ka juba varem õpetajakutse omandanuid, kes soovivad õpetada IKT-alaseid uuendusi kasutades.

Miks tulla meile õppima?

Haridustehnoloog on meeskonnatöötaja, kes tulevikus suhtleb paljude innovatiivselt mõtlevate inimestega. Haridustehnoloogidel on oma kogukond nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt, toimuvad põnevad konverentsid ning koostöö, haridustehnoloog saab olla alati IKT-uuenduste looja ja elluviija. Eriala on väga loov ning pakub mitmekesiseid võimalusi pidevaks enesearenguks. Õpingud põhinevad partnerlusel ülikoolide, koolide või teiste haridusasutuste, virtuaalsete kogukondade ning ettevõtetega. Õpingute ajal saab kaasa lüüa arendusprojektides.

Kuhu edasi?

Haridustehnoloogi õppekava lõpetanud saavad töötada üldharidus-, kõrg- või kutsekoolis, koolitusfirmas, aga ka teistes elukestvat tööpaigal õppimist toetavates asutustes. Haridustehnoloog on Euroopa Liidu raames mobiilne, tema haridus on kooskõlas teiste EL-i riikide praktikaga, võimaldades tal praktiseerida teistes Euroopa riikides. Järelkasvu vajab ka haridustehnoloogia valdkonna­ arendajate ja uurijate pere. IKT arendustööst ja teadusest huvitatud saavad­ ­jätkata õpinguid doktoriõppes.

Vaata videosid vilistlastega:

intervjuu Tuuli Perolainen

intervjuu Veronika Tuul

intervjuu Vaiko Mäe

Millised on vastuvõtutingimused?

  • Kandidaadil peab olema bakalaureusekraad või rakenduskõrghariduse diplom.­
  • Vastuvõtueksam koosneb motivatsioonikirjast ja -vestlusest. Motivatsioonikirjas anda ülevaade oma senisest haridustehnoloogiaga seonduvast tegevusest, viidata oma loodud töödele ja materjalidele, mis näitavad seniseid erialaseid pädevusi.

Vastuvõtulävend magistriõppes on 70 palli.

Täpsema info vastuvõtueksami kohta leiate siit.
Õppekava võid leida siit

Millal toimub õppetöö?

Erialaainete õppetöö toimub tsükliõppe vormis laupäeviti ja pühapäeviti (igal teisel nädalavahetusel ehk kaks korda kuus). Üldaineid õpetatakse tsükliõppes reede õhtuti. Vabaainete ja võõrkeele ainete auditoorne õppetöö võib toimuda ka päevaõppe aegadel ehk vajadusel võib aineid õppida koos päevaõppega.

Kontakt

Telefon: 6409 355
E-post: kai.pata....at....tlu.eedti....at....tlu.ee