Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Sisseastumine - Magistriõpe

Haridustehnoloogia magistriõppe vastuvõtueksam

Sisseastumiseksam koosneb motivatsioonikirjast ja vestlusest, kus tutvustatakse ka oma digipädevusi.

Motivatsioonikiri

Motivatsioonikiri (1 - 2 lk ehk 2000 - 4000 tähemärki) annab ülevaate sellest, kuivõrd on sisseastuja seni puutunud kokku haridustehnoloogia valdkonnaga ning millised on tema magistriõppega seonduvad ootused. Motivatsioonikiri tuleb esitada SAIS-is.

Suuline vestlus

Suuline vestlus eksamikomisjoniga toimub vastavalt eksamigraafikule ja kestab 15 minutit iga sisseastuja kohta. Vestlus koosneb kolmest osast:

 1. Sisseastuja tutvustab ennast:
  • annab ülevaate oma senisest info - ja/või haridustehnoloogiaga seonduvast tegevusest;
  • selgitab oma motivatsiooni asuda haridustehnoloogia magistriõppesse, sh kirjeldab oma valdkondlikke eelistusi ja põhjendab magistritöö esialgset teema valikut;
  • kirjeldab oma digipädevusi;
  • põhjendab oma valmisolekut ja motivatsiooni magistriõppe programmi edukaks läbimiseks.
 2. Sisseastuja demonstreerib oma oskust aru saada ingliskeelsest erialasest tekstist (lühikese erialase teksti lugemine ja tõlkimine).
 3. Sisseastuja ja eksamikomisjoni vaheline diskussioon erialaga seonduvatel teemadel.

Vestlus toimub eesti keeles.

Sisseastumisel arvestatavad parameetrid:

 • senine tegevus info - ja/või haridustehnoloogias;
 • sisseastuja motivatsioon ning praegusest või perspektiivsest töökohast tulenev vajadus magistriõppekava läbimiseks;
 • digipädevuste olemasolu;
 • erialase võõrkeelse teksti mõistmise oskus.