Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Teadus - Laborid ja uurimisrühmad

Laborid ja uurimisrühmad

Digitehnoloogiate instituudis tegutsevad järgmised laborid ja uurimisrühmad:

Interaktsioonidisani labor

Interaktsioonidisaini labor (ID labor) avati Informaatika instituudis 2009. aastal, et arendada välja interaktsioonidisaini valdkonna tedmisi ja oskusi edendav uurimis-, disaini- ja innovatiooniüksus Eestis.

Digiturbe labor

Digiturbe labori teadusuuringute ja projektide põhiteemad käsitlevad inimeste turvalist käitumist tänapäevases digimaailmas (e-ohutus), ja mitte niivõrd tehnoloogiast tingitud riske (küberturvalisus).

Infoteaduste uurimisrühm

nfoteaduste uurimistühma teadus- ja arendustegevuse üldsuunaks on digitaalne infokeskkond oma erinevate aspektidega.

Matemaatika uurimisrühm

Rühma fookuses on matemaatika õppimise ja õpetamise didaktilised probleemid, eelkõige õpetajate ja õpilaste arusaamad matemaatikast, selle õppimisest ning õpetamisest.