Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Teadus - Laborid ja uurimisrühmad - Digiturbe labor

Digiturbe labor

Digiturbe labor loodi 2013. aastal digiturbe õppe- ja teadussuuna välja arendamiseks Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudis.

Digiturbe labori teadusuuringute ja projektide põhiteemad käsitlevad inimeste turvalist käitumist tänapäevases digimaailmas (e-ohutus), ja mitte niivõrd tehnoloogiast tingitud riske (küberturvalisus).

Digiturbe labori uurimisrühm tegeleb uuringutega kolmel tasandil:

1) üksikisiku tasand:
 • käitumismustrite ja intsidentide analüüs, tüpoloogiad, monitooring;
 • riskikäitumist ennustavad kasutajamudelid, seonduvad soovitussüsteemid.
2) organisatsiooni või kogukonna tasand:
 • turvalise internetikasutuse reeglite loomine, hindamine, omaksvõtt ja uuendamine kaasava disaini meetodil ja kasutades tõsimängudele tuginevat lähenemisviisi;
 • IKT vahendite kasutajate tegevused turvaauditites.
3) riikliku poliitika tasand:
 • võrdlev tegevuskavade analüüs;
 • turvakäitumise sotsioloogiline analüüs;
 • digiturbe teemad pädevusmudelites;
 • kutsestandardites sisalduv digiturbe temaatika;
 • digipädevuste hindamine ja arendamine;
 • Euroopa, Eesti ja omavalitsuste programmide raames digiturbe alane nõustamine.
Käimasolevad uurimis- ja tegevussuunad

Digiturbe labori peamised uurimis- ja tegevussuunad käesoleval hetkel on:

 • internetikasutaja turvakäitumine;
 • sotsiaalmanipulatsioonide vältimine ettevõtte küberkaitsestrateegias;
 • vaba tarkvara rakendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia taristu turvalises halduses;
 • turvaeeskirjad ja standardid haridusasutuste infotehnoloogiaga varustamisel;
 • e-ohutuse tagamine ja kriitilise taristu kaitse.

Uurimisrühma liikmed  |  Teadus- ja arendusprojektid  |  Publikatsioonid  |  Koostööpartnerid


DTL_tutvustus.pdf (69 KiB)Loe võ prindi PDF-formaadis (pdf, 69 KiB)

Võta meiega ühendust:

Digiturbe labor Facebookis


Postiaadress: Digiturbe labor, Digitehnoloogiate instituut, Narva mnt 29, Tallinn 10120

Tel: +372 6409 428

__thumb_-2-Tiigriyl


Faks: +372 6409 422
Skype: digitalsafetylab

Digiturbelabori tegevust toetab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse programm Tiigriülikool.