Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Teadus - Laborid ja uurimisrühmad - Interaktsioonidisaini labor

Interaktsioonidisaini labor

Interaktsioonidisaini labor (ID labor) avati Informaatika instituudis 2009. aastal, et arendada välja interaktsioonidisaini valdkonna tedmisi ja oskusi edendav uurimis-, disaini- ja innovatiooniüksus Eestis.

ID labor esindab Eestit Euroopa Liidu poolt rahastatud TwinTide uurimisvõrgustikus, mille eesmärgiks on ühtlustada IT-vahendite disaini ja hindamise metoodika praktikaid ja uurimistegevusi erinevates tegevusvaldkondades ja erialadel.

Interaktsioonidisaini laboris tegutseb aktiivne teadlaste ja praktikute meeskond, mida juhib prof David Lamas.

Käsil olevad uurimis- ja tegevussuunad
  • mobiilsete digitaalsete raamatukogude digitaalse lõhe ületamine
  • laiapõhjalised mobiilsed interaktsioonid
  • õpiku metafoor laiendatud õpikeskkondades
  • m-valitsuse teenuste arendamine

ID labor on aktiivselt osalenud üle 20 tootmissektori innovatsiooni ja arenduse lühiprojektides. Peamised ID labori teenused:

  • esialgne vajaduste väljaselgitamine;
  • prototüübi väljatöötamine ja hindamine;
  • kasutatavusuuringud ja arendusettepanekute tegemine.
Kursused

Interaktsioonidisaini laboril on oluline roll Digitehnoloogiate instituudi õppetöö läbiviimisel, koordineerides Inimese ja arvuti interaktsiooni magistriõppe programmi, viies läbi järjest kasvavat hulka bakalaureuse- ja magistriõppe kursuseid ning toetades erinevate magistriõppe teadusprojektide käivitamist.

ID labori meeskond viib läbi ka interaktsioonidisaini kursuseid Tallinna Ülikooli Suvekooli ja Talvekooli raames.

Üritused
Alates 2012. aasta novembrist on Interaktsioonidisaini labori eestvedamisel läbi viidud Baltimaade Maailma Kasutatuvuse Päeva üritusi. Lisaks käivitusid 2014. aastal regulaarsed interaktsioonidisaini valdkonna spetsialistide ja huviliste seminarid ESTCHI eestvedamisel.