Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Teadus - Teadusprojektid - Teostatud teadusprojektid

Teostatud teadusprojektid

Teostatud projektidETISProjekti liikmedKestus

Learning Layers - Scaling up Technologies for Informal Learning

Esimene Euroopa Liidu raamprogrammidest rahastatav ja Eesti teadusasutuse poolt juhitav laiahaardeline integreeritud IKT projekt. Projekti peamiseks eesmärgiks on töötada välja uudne teoreetiline mudel töökohal õppimise analüüsimiseks, suunamiseks ja juhendamiseks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) kontekstis, koos tarkvaralahenduse prototüübiga, mis koosneb serveritarkvarast ja sellega liidestatud mobiilitarkvarast (IOS ja Android platvormidel). Taotlusvooru eesmärkidest lähtuvalt keskendub LAYERS ehk nn. õppekihtide (Learning Layers) projekt tehnoloogia kaasabil toimuva õppimise ja teadmushalduse tõhustamisele VKE-des, mis tegelevad just sellistes valdkondades, kus seni e-õppel ja teadmushaldusel põhineva personaliarenduse vastu vähest huvi on üles näidatud: ehitus ning meditsiin. Projekti käigus loodav teoreetiline mudel ja sellel tuginev tarkvaralahendus pakuvad lahendust selliste VKE-de tüüpilistele personaliarenduse probleemidele nagu näiteks tööjõu liikuvusest ja valdkonna uuendustest tingitud pidev koolitusvajadus, VKE-dele sobivate koolitusvõimaluste nappus, organisatsioonis olemasoleva varjatud teadmuse kättesaamatus uutele töötajatele jne.

AU/10212

Tobias Ley, Adolfo Ruiz-Calleja, Kai Pata, Vladimir Tomberg

2012 - 2016

EMMA - European Multiple MOOC Aggregator

Euroopa Liidu 7. raamkavast finantseeritud projekti eesmärk on väljatöötada ühine Euroopa avatud massikursuste (MOOCs) agregaator. EMMA käitub kui majutussüsteem, mis koondab erinevate Euroopa ülikoolide ja äriorganisatsioonide poolt pakutavad MOOCid ning teisalt on platvorm kasutatav kui õpikeskkond, kus on võimalik tasuta osaleda erinevatel kursustel. Tallinna Ülikool vastutab kahe MOOCi välja töötamise eest ning õpianalüütika lahenduse kontseptsiooni ja rakendamise eest.

RU/11213

Kairit Tammets, Priit Tammets, Pjotr Savitski, Sander Aldo

2014 - 2016

Incoming - Interdistsiplinaarsed õppekavad informaatikas

Tempus programmi poolt rahastatud projekt, mille eesmärk on tugevdada Serbias kõrgharidusmaastikku ning suurendada tööhõivet ja õpilaste ja õpetajate mobiilsust.

ÕA/10912

Mart Laanpere Peeter Normak

2012 - 2016

Three C - Ringleva majandusega seotud pädevuste arendamine

Eramus+ programmi poolt rahastatud projekt, mille eesmärk on integreerida ringleva majanduse kontseptsioon Euroopa kooli haridusse, kombineerides atraktiivset ja kaasajastatud sisu koos enesejuhitava õppimise mudelite, sobivate IT lahenduste ja terviklike õpikeskkondadega.

ÕA/13124

Terje Väljataga, Mart Laanpere

2014 - 2016

Creative Classroom - Loov klassiruum

Eramus+ programmi poolt rahastatud projekt, mille eesmärk on arendada ning läbi viia koolitusmoodulid õpetajatega, mis aitavad neid omandada oskusi ja teadmisi, kuidas rikastada õppimist IKT vahenditega, mis võimaldaks toetada õpilaste arengut enesejuhtivaks õppijaks, valmistada neid ette koostööks ja kujundada õppijates vastutusrikast IKT vahendite kasutamist

ÕA/10514

Kai Pata, Terje Väljataga, Mart Laanpere

2014 - 2016

Mitmekeelne Euroopa - MeLang - Multilingual Exploration of Languages in Europe

Erasmus+ programmi poolt rahastatud projekt, mille raames luuakse mänguline keskkond 6. - 8. klassi õpilastele inglise keele kui lingua franca õppimiseks. Keele õpetamiseks rakendatakse linna kujundit. Keskkond hakkab sisaldama multimeedia ja interaktiivseid elemente - videolugusid linnade tutvustamiseks ning interaktiivseid dialooge. Näiteks teesuuna küsimine, rahvustoidu tellimine jne

TKA15017

Martin Sillaots

2014 - 2016

Kõrgharidus online: MOOCsid Euroopa viisil 

EK LLP programmi raames rahastatava projekti eesmärgiks on välja töötada viisid ja mudelid massiivsete siduskursuste (MOOCs) pakkumiseks vastavalt Euroopa kõrgharidusinstitutsioonide ja õppijate vajadustele. 

RU/10014

Sirje Virkus

2014 - 2016

COMET - Sotsiaal-semantilised tehnoloogiad teadmusloomeks organisatsiooni kontekstis

Koostööleping Tallinna Ülikooli ja Competence Centre for knowledge-based Applications and Systems (Know-Center) vahel, mille raames rahastatakse Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudis teostatavat teadus- ja arendustegevust

AR/1113

Tobias Ley

2013 - 2015