Esileht - Digitehnoloogiate instituut

Matemaatika

"Matemaatika on teaduste kuninganna  Johann Carl Friedrich Gauss

Matemaatika on väärikas - tema juured ulatuvad aastatuhandete taha kuid sihikindel pilk on suunatud kaugele tulevikku. Kuigi me teda ei näe, on alati teda kõikjal meie ümber.

Matemaatika bakalaureuseõpe annab laiapõhjalise hariduse kõrgemast matemaatikast ja selle rakendusvaldkondadest: statistikast ning majandus- ja finantsmatemaatikast. 

Tallinna Ülikool on matemaatika vallas haridust pakkunud juba ligi 100 aastat. Lisaks matemaatika bakalaureuseõppele on võimalik õpinguid jätkata matemaatikaõpetaja magistriõppes ilma ülikooli vahetamata. Eriala bakalaureuseõppe lõpetanu saab laiapõhjalised algteadmised jätkamaks õpinguid matemaatika, matemaatilise statistika, finantsmatemaatika, informaatika või matemaatikaõpetaja magistriõppes.

Keda ootame õppima?

Oled sobiv kandidaat kui ka sinu arvates on matemaatika rohkem kui ainult arvutamine - sa tajud ilu matemaatikas ning naudid teiste jaoks keeruliste mõttemängude ja ülesannete lahendamist. Kui sind huvitab matemaatika rakendamine erinevates eluvaldkondades või õpetajatöö, siis on meie eriala sulle sobivaimaks valikuks.

Miks tulla meile õppima?

Matemaatika bakaleureusele on teed avatud edasiõppimiseks veel paljudel teistelgi erialadel, näiteks statistika, majandus,  infotehnoloogia ja avalik haldus. Juba bakalaureuseõppe osana on võimalik läbida majandusmatemaatika moodul, mille käigus saadakse vajalikud algteadmised ja oskused matemaatikat ja majandust siduvatel erialadel edasi õppimiseks või selles vallas tööle asumiseks. Mitmed vilistlased on leidnud tööd matemaatikaõpetajatena (sageli juba bakalaureuseõpingute käigus) või finants- ja kindlustussfääris ning arvutiteaduse valdkonnas. 

Bakalaureusekraadiga matemaatikud leiavad tööd finantsasutustes, kindlustusseltsides, IT-ettevõtetes, statistikaametis ja mujal. Kolme aasta pikkuse bakalaureuseõppe loogiliseks jätkuks on magistriõpingud matemaatika või matemaatikaõpetaja erialal. Matemaatika bakalaureusele on teed avatud edasiõppimiseks veel paljudel teistelgi erialadel, näiteks statistika, majandus, infotehnoloogia, avalik haldus.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Võta ette virtuaaltuur meie ülikoolilinnakus!

Ülikoolil on vajaliku matemaatilise tarkvaraga varustatud arvutiklassid, kuhu on võimalik ka väljaspool regulaarset õppetööd aegu broneerida. Auditooriumid on matemaatika õpetamiseks piisavalt hästi varustatud.

Võta ühendust!

Digitehnoloogiate instituut:
Lea Sild, õppenõustaja
E-post: lea.sild....at....tlu.ee
Telefon: 640 9420
Õppekava kuraator:
Mart Abel, matemaatika professor
E-post: mart.abel....at....tlu.ee
Telefon: 640 9430
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png TLÜ Digitehnoloogiate instituut


Olulised faktid

Õppetase: bakalaureuseõpe

Õppe kestus: 3 aastat

Õppekeel: eesti

Loe veel

Vastuvõtu ajakava

  • 25. juuni - 4. juuli: Avalduste esitamine infosüsteemis SAIS
  • 7.-12. juuli: Sisseastumiseksamid
  • 14. juuli: Avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad
Loe veel