Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Õppejõud

Õppejõud

Maria Zeltser

__thumb_-2-Maria zeltser copy.png

Matemaatika dotsent. Lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatika ja matemaatilise statistika erialal. Kaitsnud 2001. aastal Tartu Ülikoolis matemaatikadoktori kraadi 24 aastasena. Avaldanud 32 teaduspublikatsiooni ridade ja jadade summeeruvusteooria valdkonnas (mis on matemaatilise analüüsi üks suundadest) ja õpiku finantsmatemaatikas.

Ta on esinenud ettekannetega mitmetel rahvusvahelistel teaduskonverentsidel. Loeb loenguid matemaatilisest analüüsist, tõenäosusteooriast ja statistikast, diferentsiaalvõrranditest, väljateooriast ning finantsmatemaatikast. On töötanud pikka aega Ergo Kindlustuses statistik-analüütikuna ja Swedbankis andmespetsialistina, kus üheks tööülesandeks oli ka programmeerimine. Pikka aega oli Tartu Ülikooli üliõpilaste võistkonna juht rahvusvahelistel võistlustel, kus varem esinenud ka ise ja pälvinud kolmanda koha. 


Maria Zeltser Eesti Teadusinfosüsteemis


Mart Abel

__thumb_-2-martabel.jpg

Matemaatika professor, matemaatika bakalaureuseõppe ja magistriõppe õppekavade koordinaator. Kaitsnud doktorikraadi matemaatika erialal Tartu Ülikoolis 2003. aastal. Seejärel läbinud järeldoktorantuuri Ateena Ülikoolis aastatel 2003-2004.

Õppejõuna töötab alates aastast 1999. Uurimisvaldkonnad on seotud topoloogiliste algebratega.  Avaldanud üle 40 teadusartikli ning 10 matemaatikat populariseerivat artiklit. Olnud kahe ülesannetekogu üheks koostajaks ning kahe rahvusvahelise konverentsi artiklite kogumiku toimetajaks. Osalenud mitmete rahvusvaheliste konverentside korraldamisel  (kahel korral peakorraldaja) topoloogiliste algebrate vallas. Osalenud Eesti või Eesti ülikoolide võistkondades rahvusvahelistel koolinoorte ja üliõpilaste olümpiaadidel nii võistleja kui ka juhendajana. 

Mart Abel Eesti Teadusinfosüsteemis


Madis Lepik

__thumb_-2-croppedML.png

Matemaatika didaktika dotsent, matemaatika ja matemaatika didaktika akadeemilise suuna juht. Lõpetanud 1982.a Tallinna Ülikooli matemaatika- füüsika erialal ja Tartu Ülikooli aspirantuuri (doktoriõppe) pedagoogika erialal. Kaitsnud 1999. aastal Tartu Ülikoolis väitekirja matemaatika didaktikast ja talle on omistatud teaduste kandidaadi (PhD)  kraad.  Avaldanud arvukalt  teaduspublikatsioone matemaatika õppimise ja õpetamise probleemidest. On Põhjamaade matemaatika didaktika uurijate assotsiatsiooni juhatuse  ja ajakirja Nordic Studies in Mathematics Education toimetuskolleegiumi liige. On töötanud ka keskkooli matemaatikaõpetajana ja on koolimatemaatika õpikute autor. Ülikools õpetab matemaatika didaktika põhikursusi tulevastele matemaatikaõpetajatele.

Madis Lepik Eesti Teaduse Infosüsteemis


Tiiu Kaljas

__thumb_-2-croppedML.png

Matemaatika didaktika lektor. On lõpetanud Tartu Ülikooli 1971. aastal matemaatika õpetaja erialal. On töötanud 15 aastat matemaatika õpetajana erinevates koolides ja alates 1987. aastas Tallinna Ülikoolis. Avaldanud matemaatika metoodika alaseid artikleid, on kaasautoriks matemaatika õpikutele ja töövihikutele, retsenseerinud matemaatika alast õppekirjandust. Ülikoolis õpetab elementaarmatemaatika ja matemaatika metoodika alaseid kursuseid.

Tiiu Kaljas Eesti Teadusinfosüsteemis


Jüri Kurvits

__thumb_-2-croppedML.png

Jüri Kurvits on Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi matemaatika didaktika lektor. 2001. aastal lõpetas ta Tallinna Pedagoogikaülikooli gümnaasiumi matemaatika ja informaatika õpetaja erialal. Hetkel Helsingi Ülikooli doktorant matemaatika didaktika alal. Ta on mitmekülgne õppejõud, näiteks on ta olnud matemaatika riigieksami koostaja ning hindamiskomisjoni liige, viinud läbi innovaatilisi matemaatikatunde nii õpilastele kui tudngitele ja töötanud selle nimel, et matemaatikaõpe oleks põnev ja populaarne.  Jüri Kurvits on lisaks ka kahe õppekava kuraator Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudis: pedagoogika õppekava ja mitme aine õpetaja õppekava.

Aastal 2012 pälvis Jüri Kurvits Tallinna Haridusameti tunnustuse „Aasta innovaatiline õpetaja“.

Samuti on võitnud erinevaid õpetajate konkursse ning auhindu nii osalejana kui ka juhendajana:

  • 2011. aastal I koht konkursil „Huvitav veebivahend õppetöös“.
  • 2015. aastal sai juhendatud üliõpilastöö „Kuldlõiget otsides“ üleriigilisel konkursil „Teeme tunni huvitavaks“ eriauhinna "Lõimingu preemia gümnaasiumiastmes".

Jüri Kurvits on aktiivselt esinemas konverentsidel, kindlasti vaata tema HITSA hariduskonverentsi „NUTT* tuleb peale“ ettekannet „Muuta ei tohi töötada vanaviisi".

Samuti on ta töötanud välja ning viinud läbi hulganisti õpetajate täiendkoolitusi nii Eestis kui ka välismaal.

Jüri Kurvits Eesti Teadusinfosüsteemis


Anna Šeletski

__thumb_-2-croppedML.png

Matemaatika lektor. On lõpetanud Tallinna Ülikooli 2001. aastal gümnaasiumi matemaatika ja informaatika õpetaja erialal. On kaitsnud doktorikraadi matemaatika erialal Tallinna Ülikoolis 2011. aastal. 

Töötab õppejõuna 11 aastat. On töötanud 8 aastat kutsekoolis, on õpetanud matemaatikat, füüsikat, digitaaltehnikat, loogikat ja programmeerimist, masinjoonestamist. On koostanud e-õppematerjale, millest mõned on hinnatud e-kursuse kvaliteedimärgiga. Alates aastast 2014 töötab matemaatika lektorina Tallinna Ülikoolis, kus õpetab matemaatilise analüüsi, algebra ja geomeetria, diskreetse matemaatika alaseid kursusi nii matemaatikutele kui ka teistele erialadele. Praegu on lisaks bakalaureuse matemaatika õppekava kuraator.

On esinenud mitmetel rahvusvahelistel konverentsidel ettekannetega ja on osalenud paari rahvusvahelise konverentsi korraldamisel.

Anna Šeletski Eesti Teaduse Infosüsteemis