Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Õppejõud

Õppejõud

Maria Zeltser

__thumb_-2-Maria zeltser copy.png

Matemaatika dotsent. Lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatika ja matemaatilise statistika erialal. Kaitsnud 2001. aastal Tartu Ülikoolis matemaatikadoktori kraadi 24 aastasena. Avaldanud 32 teaduspublikatsiooni ridade ja jadade summeeruvusteooria valdkonnas (mis on matemaatilise analüüsi üks suundadest) ja õpiku finantsmatemaatikas.

Ta on esinenud ettekannetega mitmetel rahvusvahelistel teaduskonverentsidel. Loeb loenguid matemaatilisest analüüsist, tõenäosusteooriast ja statistikast, diferentsiaalvõrranditest, väljateooriast ning finantsmatemaatikast. On töötanud pikka aega Ergo Kindlustuses statistik-analüütikuna ja Swedbankis andmespetsialistina, kus üheks tööülesandeks oli ka programmeerimine. Pikka aega oli Tartu Ülikooli üliõpilaste võistkonna juht rahvusvahelistel võistlustel, kus varem esinenud ka ise ja pälvinud kolmanda koha. 


Maria Zeltser Eesti Teadusinfosüsteemis


Mart Abel

__thumb_-2-martabel.jpg

Matemaatika professor, matemaatika bakalaureuseõppe ja magistriõppe õppekavade koordinaator. Kaitsnud doktorikraadi matemaatika erialal Tartu Ülikoolis 2003. aastal. Seejärel läbinud järeldoktorantuuri Ateena Ülikoolis aastatel 2003-2004.

Õppejõuna töötab alates aastast 1999. Uurimisvaldkonnad on seotud topoloogiliste algebratega.  Avaldanud üle 40 teadusartikli ning 10 matemaatikat populariseerivat artiklit. Olnud kahe ülesannetekogu üheks koostajaks ning kahe rahvusvahelise konverentsi artiklite kogumiku toimetajaks. Osalenud mitmete rahvusvaheliste konverentside korraldamisel  (kahel korral peakorraldaja) topoloogiliste algebrate vallas. Osalenud Eesti või Eesti ülikoolide võistkondades rahvusvahelistel koolinoorte ja üliõpilaste olümpiaadidel nii võistleja kui ka juhendajana. 

Mart Abel Eesti Teadusinfosüsteemis