Esileht - Digitehnoloogiate instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

Riigieksamid
  • Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 25%
  • Matemaatika riigieksam (lai või enne 2014. aastat sooritatud matemaatika) 75%
Vastuvõtutingimused
  • Vastuvõtulävend on 65 palli

Lävendipõhine vastuvõtt tähendab seda, et vastuvõtu otsus tehakse juba Sinu riigieksamitulemuste põhjal, ei mingeid täiendavaid testimisi ega asjatut närveerimist.

Neile, kes soovivad matemaatika bakalaureuseõppesse astuda, aga pole 2017. a matemaatika laia kursuse riigieksamit või sellega võrdsustatavat varasemate aastate matemaatika riigieksamit sooritanud või ei ole saavutanud lävendiga nõutavat taset (eesti keele riigieksami tulemus * 0,25 + matemaatika laia kursuse riigieksami tulemus * 0,75 < 65 p), korraldatakse täiendav kirjalik matemaatika eksam, mis on oma ülesannete temaatika, taseme ning sisu poolest võrreldav 2017. a gümnaasiumi laia eksamiga (vt ka 2017. a gümnaasiumi laia kursuse materjale Innove koduleheküljelt). Eksamile registreeruja peab teatama oma tulekust e-kirjaga aadressile anna.seletski....at....tlu.ee hiljemalt 6. juulil kell 10:00.


Vastuvõtueksami ajakava leiad siit.

Vajalikud dokumendid

  • Gümnaasiumi lõputunnistus või lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon.
Sisseastumise ajakava
Sisseastumise ajakava leiad siit.