Esileht - Eesti demograafia keskus - Sündmuste arhiiv

Sündmuste arhiiv

__thumb_-2-Hannaliisi kaits Liili.jpg      __thumb_-2-Hannaliisi kaits Liili2.jpg 

                                                                                                                                         Fotod Liili Abuladze

6. 01.2017 kaitses Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant Hannaliis Jaadla doktoritööd "Mortality in the Lutheran population of Tartu at the end of the 19th century" ("Suremus Tartu linna luteriusulises rahvastikus 19. sajandi lõpul").

Doktoritöö juhendajad: Tallinna Ülikooli juhtivteadur Allan Puur ja Tallinna Ülikooli vanemteadur Martin Klesment.

Oponendid: Norra Arktika Ülikooli professor Gunnar Thorvaldsen ja Cambridge'i Ülikooli lektor Alice Reid.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.


__thumb_-2-20161227_133414.jpg       __thumb_-2-20161228_113056.jpg       __thumb_-2-20161227_100843.jpg

                                                                                                     Fotod Kersti Edur

27.12. ja 28.12.2016 toimus EDK teadusseminar „Uued väljakutsed – näoga ühiskonna poole".

Arutati tehtud ja teoksilolevaid projekte ja peeti plaane 2017.aastaks.

-  Ajaloo – demograafia sektsioon (M.Klesment, K.Lust,H.Jaadla, M.Gortfelder, J.Valge, M.Maiste, A.Puur)  

-  Pereregistri seostamine biograafiliste andmetega (M.Gortfelder, A.Puur, J.Valge)

-  Euroopa vanemaealiste kooseluvormide trendid (L.Abuladze)

- SHARE elulooliste andmetega laine ja „Old guys“ projektid (T.Tambaum)

-  Legal recognition of cohabitation and non-marital children in Europe (L.Rahnu)

-  IMO longituudse andmebaasi võimalused (A.Puur, A.Herm)

-  Longevity – possible projects for EDK? (M.Poulain)

-  SHARE andmete seostamine pensioniregistriga, pensioniea sidumine elueaga (L.Leppik, M.Sumil-                         Laanemaa, L.Sakkeus)

- Peristat, Norface, ANED, IET, rahvastikuvananemine (L.Sakkeus, A.Kõu, A.Põldma)22.12.2016 toimus Eesti Demograafia Assotsiatsiooni (EDA) ja TLÜ ÜTI  Eesti demograafia keskuse ettekandekoosolek  Eesti rahvastikuprognoosist aastani 2100

Ettekande esitasid juhtivteadur Allan Puur ja vanemteadur Luule Sakkeus.

TLÜ Eesti demograafia keskuses koostati sel sügisel rahvastikuprognoos, mille eesmärgiks on hinnata riikidevahelise rände perspektiivset mõju Eesti demograafilisele arengule aastani 2100. Prognoosi uudsuseks on rahvusrühmade (eestlaste ja teiste rahvuste) eraldi käsitlus, mis on asjakohane just rände kontekstis ning mida ei paku ükski senine Eesti kohta tehtud rahvastikuennustus.

Ettekandes tutvustati uue rahvastikuprognoosi esmaseid tulemusi. 


DSC02160.JPG

DSC02203-001.JPG

IMG_20161018_122841.jpg           Fotod  Stockholmi Ülikool


16.-18.10.2016 osalesid EDK teadurid kogu Euroopat hõlmanud teadusprojekti FamiliesAndSocieties lõppkonverentsil Brüsselis.

 1. veebruaril 2013 käivitunud kogu Euroopat hõlmav teadusprojekt keskendus perevormide, -suhete ja eluteede mitmekesisuse ja neis asetleidvate muutuste võrdlevale uurimisele. Projekti koordineeris Stockholmi Ülikool ja selles osalesid teadlased 15-st Euroopa riigist.


07.10.2016 - 14.10.2016 toimusid ühiskonnateaduste instituudi Venia Legendi loengud Eesti demograafia keskuse juhtivteaduri ja vanemteaduri, ÜTI rahvastikuteaduse professori ametikohtadele.

- Eesti demograafia keskuse juhtivteaduri ametikohale kandideeriva Jaak Valge loeng teemal "Ajalooteadus ja demograafia: kaks kanget”.

- Eesti demograafia keskuse vanemteaduri ametikohale kandideeriva Michel Poulaini loeng teemal "The quest for the determinants of exceptional human longevity".

- Eesti demograafia keskuse vanemteaduri ametikohale kandideeriva Lauri Leppiku loeng teemal "Sotsiaalkaitsesüsteemide kohandamine rahvastikuvananemisega".

ÜTI rahvastikuteaduse professori ja Eesti demograafia keskuse juhtivteaduri ametikohtadele kandideeriva Allan Puuri loeng teemal „Eesti rahvastiku sündimusareng: maakeskne ja võrdlev vaade“.


__thumb_-2-IMG_0253(2).JPG

__thumb_-2-IMG_0266(2).JPG

__thumb_-2-IMG_0257(2).JPG

31.08.-03.09.2016 osalesid EDK teadurid ja demograafia eriala doktorandid  Mainzis, Saksamaal, 13-ndal Euroopa Rahvastiku Konverentsil „DEMOGRAPHIC CHANGE AND POLICY IMPLICATIONS".

Programm on leitav siit.
Esitati 9 ettekannet ja 1 poster-ettekanne.
EDK teadurid juhtisid konverentsil 3 rahvusvahelist ettekannete sektsiooni:
Allan Puur „Education and fertility",
Michel Poulain „Mobility and population dynamics in the past"
Luule Sakkeus „Family policy vs. changes in fertility patterns"

__thumb_-2-IMG_0253(2).JPG

__thumb_-2-IMG_0266(2).JPG

__thumb_-2-IMG_0257(2).JPG

6.06.2016 kaitses edukalt  doktoritööd Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant Leen Rahnu, kes uuris kooselu moodustumise ja püsivusega seotud arenguid 20. sajandi teisel poolel Eestis ja mujal Euroopas. Ta tõi välja, et toimunud on mitmed olulised muutused, sh abiellumuse vähenemine, vabaabielu enneolematult ulatuslik levik, lahutamuse kasv ja pereloome lükkumine hilisemasse vanusesse.

Rahnu tõdes, et toimunud muutused on seotud rahvastiku demograafilise nüüdisajastumisega. “Kuna vabaabielud ja lahutused levisid paljudes Ida-Euroopa riikides, sh Eestis märksa varem kui 90ndate režiimimuutus, siis ei ole sel perioodil piirkonda tabanud majanduslikud raskused ja ebakindluse tõus muutuse seletamiseks piisavad,“ täpsustas Rahnu. Doktoritöös toodi välja ka kultuuriliste tegurite olulisus muutuse seletamisel.

Töös pöörati eraldi tähelepanu Eesti välis- ja põlisrahvastiku perekäitumise võrdlusele. "Nägime, et vanemates põlvkondades oli Eesti välispäritolu rahvastikule omasem alustada kooselu otseabieluga ja vabaabielus olles kiiremini abielluda, kuid nüüdseks on koosellumuses toimunud uuendused rahvastikurühmades juba ühtviisi levinud" sõnas Rahnu. 

Töö koosneb neljast sündmusloolisest uurimusest, milles kasutati rahvusvahelise uuringu Generation and Gender Survey (GGS) andmeid. Töös vaadeldud Ida-Euroopa riikide kogemus võimaldas täpsustada koosellumust puudutavaid teoreetilisi seisukohti, mis seni on valdavalt tuginenud Lääne-Euroopa ainesele. Samuti aitas töö paremini mõista Eesti asendit kõnealuste arengumuutuste kontekstis. “Pereprotsessides toimuvaid muutusi pole põhjust käsitleda sotsiaalse hälbena, pigem on oluline viia poliitikad demograafilise arengu suundusmustega vastavusse. Saime ka kinnitust, et asukohamaa keele varane omandamine on lõimumisprotsessis keskse tähtsusega“, arutles Rahnu lõpetuseks töö laiema ühiskondliku tähenduse üle.

Doktoritöö kannab pealkirja „Partnership Dynamics in Second Half of the 20th Century: Evidence from Estonia and Other GGS Countries of Europe / Koosellumuse dünaamika 20. sajandi teisel poolel: tulemusi Eestist ja teistest GGS- Euroopa maadest“. Doktoritöö juhendajad on TLÜ juhtivteadur Allan Puur ja vanemteadur Luule Sakkeus. Täistekst on kättesaadav Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.

__thumb_-2-IMG_8961.JPG

__thumb_-2-IDL.jpg

__thumb_-2-IDL2.jpg


Fotod Jacques Vallin

2.-3.06.2016 toimus Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi Eesti demograafia keskuses rahvusvaheline pikaealisuse uurijate XII seminar „Super-sajaaastased“. Galeriid seminarist saab vaadata SIIT.

Pikaealisuse uurijad on loonud Rahvusvahelise pikaealiste andmebaasi - International Database on Longevity (IDL) ning arutavad igal aastal ilmnenud tulemusi. Maailma nimekaimad suremuse ja pikaealisuse uurijad nagu Jacques Vallin (INED), James Vaupel (Max Planck Demograafiainstituut), Jean-Marie Robine (INSERM); Michel Poulain (TLÜ ÜTI Eesti demograafia keskus/ Louvaini Katoliiklik Ülikool) ja mitmed teised, esitavad olulisi tulemusi, mille hulgas on maailma vanima kodaniku (Emma Morano 116) eluea valideerimine, aga samuti uued üldistused sellest, millised on  peamised surmapõhjused väga vanades vanustes ning mida uut annab meile teadmine super-sajaaastastest ( üle 110-aastased) ja semi-super-sajaaastastest (üle 105-aastased). Üle saja-aastased on hea näide tervena vananemisest ning pikaealisust määravad tegurid on oluline sisend rahvastiku poliitikatele.

03.06.2016 Postimehes ilmunud teadustoimetuse juhataja Triin Aljandi intervjuud prof. James Vaupeliga saab lugeda SIIT.

__thumb_-2-01.06%20James%20Vaupel.jpg

__thumb_-2-ST%2095%20Luule%20Sakkeus.jpg

__thumb_-2-01.06%20loeng.jpg

Pildid: Tiina Tambaum

1.06.2016 tähistati 30 aasta möödumist erialase instituudi loomisest, mis ühendas esmakordselt Eesti rahvastikuteadlasi ja -huvilisi. Eesti Demograafia Assotsiatsioon ja Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi demograafia keskus tähistasid sündmust ettekandekoosolekuga, kus esines Max Plancki Demograafiainstituudi asutaja ja Latzise demograafia-alase preemia (2011) laureaat James W. Vaupel ettekandega „Rise of Longevity“ („Pikaealisuse kasv“).

Ettekandele järgneval koosviibimisel meenutasid pikaajalised koostööpartnerid Eesti demograafia arenguteed. Tervituskiri saabus endiselt rahvastikuminister Peeter Oleskilt. Tervitustega astusid üles Eesti Statistikaameti peadirektori asetäitja Tuulikki Sillajõe, Läti Ülikooli endine prorektor prof. Juris Krumins, Soome Rahvastikuinstituudi ja Rändeinstituudi endine direktor Ismo Söderling ja paljud teised.

Eesti pinnalt on rahvastikuteadusele olulisi saavutusi võrsunud läbi sajandite. Eesti Demograafia Assotsiatsioon koondab täna üle 30 rahvastikuteadlase ja -huvilise ning omab sidemeid nii Põhjamaade, Euroopa kui Rahvusvahelise Rahvastikuteadlaste Assotsiatsiooniga. Traditsioonilise ettekandekoosoleku ja meenutuste õhtuga tähistatakse Eesti rahvastikuteaduse jätkusuutlikkusesse panustamist ja kuulumist rahvusvaheliselt arvestatavasse teaduskogukonda.


__thumb_-2-ST 95 Luule Sakkeus.jpg

__thumb_-2-ST 95 Michel Poulain.jpg

__thumb_-2-Statistika 95 Meelis Somelar fotod.jpg

Pildid: Meelis Somelar

26.04.2016 toimus Eesti statistikasüsteemi 95.aastapäeva konverents "Riiklik statistika muutuvas maailmas".

 Ettekandega esinesid TLÜ juhtivteadur Allan Puur ja TLÜ EDK juhataja Luule Sakkeus  – „Demograafiline küsitlusstatistika taasiseseisvunud Eestis: tagasivaade ja tulevik

Ettekanne heitis tagasipilgu iseseisvuse taastanud Eestis korraldatud tähtsamatele demograafilistele küsitlusuuringutele. Eesti pere- ja sündimusuuringu (PSU) nime all tuntud ettevõtmise esimene voor toimus aastatel 1994–1997 ja teine voor aastatel 2004–2005.Teiseks selgitati ettekandes PSU andmestiku põhjal saadud analüüsitulemuste näitel sündmuslooliste küsitlusuuringute tähtsust Eesti tänapäevase rahvastiku- ja ühiskonnaarengu mõistmisel.

Ettekande videot saab jälgida SIIT

Ettekandega esines TLÜ vanemteadur Michel Poulain  – „Pikaealisuse tulevik
Inimesed üle maailma elavad üha kauem. Postmodernsetes ühiskondades pikeneb oodatav eluiga igal aastal paari kuu võrra. Selle arengu peamine põhjus on seotud arenguga meditsiinis, nii ennetus- kui ka ravivaldkondades, isegi hoolimata ilmselgelt halvenevast inimkäitumisest. Ülemaailmsed näited, näiteks Jaapani naised, kelle oodatav eluiga on üle 86 aasta, annavad alust uskuda, et pikka iga on võimalik veelgi pikendada. Sooline lõhe on pikaealisuse puhul endiselt oluline ja mõnel rahval, näiteks eestlastel, on meeste ja naiste oodatava eluea erinevus eriti suur. Eluea ülempiiri puhul aga tekib küsimus, kas loodus on inimelule seadnud maksimumvanuse või kui palju on võimalik noorendavate protseduuridega eluiga pikendada. Kauem elamine on inimkonnale oluline võit, kuid sel on ka olulised tagajärjed nii isiku kui ka ühiskonna tasemel. Kauem elamine tähendab pikemat tööturult lahkumise järgset aega, mis küll tingimata ei tähenda rohkem ülalpeetavana elatavaid aastaid, kuid ilmselt üksi elatavaid aastaid, eriti naistel. Ühiskonnale ei ole need muutused sugugi vähem olulised. Vananev rahvastik lõhub tasakaalu aktiivsete ja mitteaktiivsete inimeste vahel. Samuti satuvad küsimuse alla pensionisüsteemid. Veelgi enam – suureneb vajadus hoole ja tõhusamate sotsiaalvõrgustike järele. Nn hõbehall revolutsioon on tulemas ja ühiskond peaks end selle tagajärgedeks ette valmistama.

Ettekande videot saab jälgida SIIT

Konverentsi ettekanded, kogumik ja konverentsil tehtud fotod on kättesaadavad ürituse veebilehel http://www.stat.ee/330603 ja  Statistikaameti FB-lehel https://www.facebook.com/Statistikaamet


31. märtsil ja 1. aprillil  2016  toimus Tallinnas Kumu kunstimuuseumis rändekonverents "Sisserände uued suundumused ning lõimimise väljakutsed Põhja- ja Baltimaades". Eksperdid Põhjamaadest ja Balti riikidest selgitasid, kuidas on korraldatud uussisserändajate vastuvõtmine, nende lõimimine tööturule, keeleõppe korraldamine ja eluaseme leidmine.
Esimesel päeval uurisid teadlased ja eksperdid üldisemalt, kuidas mõjutavad elukoha valik, töö ja pereelu lõimumist.
Senised kogemused Euroopas näitavad, et rahvusvahelise kaitse saanud isikutel kulub rohkem aega tööturule sisenemiseks – kuidas seda kiirendada? Sisserändajad koonduvad peamiselt suurlinnadesse, kus moodustavad oma kogukonnad, mis ei pruugi soodustada lõimumist. Kuidas mõjutab rändekriis Põhjamaade heaolumudelit, mida iseloomustab inimeste võrdne kohtlemine?
Ettekande teemal „Segarahvuskooselude moodustumine: Eesti maa-keskses ja võrdlevas vaates“ (Allan Puur, Leen Rahnu) tegi TLÜ EDK teadur Leen Rahnu. Ettekande kokkuvõtet saad lugeda SIIT.

Teine päev keskendus riigi ja kohalike omavalitsuste rollile rahvusvahelise kaitse saanud isikute vastuvõtmisel. Taani Vejle omavalitsuse esindajad tutvustasid uut lähenemist, kus uussisserändajad suunatakse võimalikult kiiresti tööpraktikale, kus nad õpivad samal ajal keelt ja ühiskonda tundma. Eesti, Läti ja Leedu esindajad jagasid värskeid kogemusi rahvusvahelise kaitse saanud inimeste vastuvõtmisel.
Konverentsi videosalvestisi saab vaadata  SIIT.

Konverentsist lähemalt (päevakava, esinejad jm) saab lugeda SIIT


10.03.2016 toimus Eesti Demograafia Assotsiatsiooni ja TLÜ Eesti demograafia keskuse korraldatud ettekandekoosolek 19. sajandil Eestis aset leidnud näljahäda teemal.
Ettekande teemal "Võitlus näljaga ehk kuidas Eestis 19. sajandil näljahädadega toime tuldi?" tegi Kersti Lust.
Rängemad näljahädad tabasid Eesti ala aastatel 1807–1808, 1840–1842, 1844–1847 ja 1867–1869 ning neil olid rasked demograafilised tagajärjed: suremus kasvas ja sündimus langes. Ettekandes vaeti näljahädade põhjusi ja hädadega toimetulekuks rakendatud strateegiaid nii individuaalsel, lokaalsel, provintsi kui riiklikul tasandil. Arutleti küsimuse üle, kes ja kuidas panustasid näljaabisse, milline oli üldine näljapoliitika ning kui suur oli näljaohvrite arv. Toodi võrdlusjooni naaberaladega nagu Soome ja Venemaa.

Vaata ka Rahvusarhiivi ajaveebi blogi Võitlus näljaga. 19. sajandi näljahädad Eestis.

18.02.2016 kõneles TLÜ Eesti demograafia keskuse külalisuurija Nika Maglaperidze Gruusia näitel võimalustest, kuidas ebapiisavate suremusandmete korral hinnata oodatavat eluiga.

Uurija viibis Eestis Humeria programmi vahendusel.
Recent Mortality History of Georgia_A Reassessment_Abstract.pdf (47 KiB)Ettekande abstrakt (pdf, 47 KiB)

17.02.2016 esitas Eesti demograafia keskuse juhtivteadur Allan Puur, Riigikogus moodustatud Eesti rahvastiku toetusrühma konverentsil "Eesti demograafiline seisund ja selle suundumused”, ettekande "Eesti rahvastiku nüüdisareng: sündimus". Allan Puuri ettekandega saab tutvuda Prof A. Puur Eesti rahvastiku nüüdisareng_sündimus.pdf (81 KiB)SIIN (pdf, 81 KiB).02.02.2016 toimus Tallinna Ülikoolis elektroonilise kogumiku „Pilk hallile alale. SHARE Eesti uuringu esimene ülevaade ja soovitused eakate poliitika kujundamiseks“ esitlus. Kogumiku autorid tutvustasid uuringu kahe laine tulemusi samal päeval pressikonverentsil ja kahetunnisel seminaril, kus osales ligikaudu sada inimest enam kui neljakümnest erinevast organisatsioonist. Kogumik on kättesaadav aadressil www.tlu.ee/share-esimene.


"Pilk hallile alale" eessõnas ütleb Riigikogu esimees Eiki Nestor: "Vanemaealise rahvastiku uuringuna on SHARE justkui prožektor, mis Eesti vanemaealiste eluolu erinevad tahud rambivalgusse tõstab, pakkudes teadmistepõhise poliitika kujundamiseks vajalikke teadmisi. Osakem seda siis mõistlikult kasutada."

Kogumiku on koostanud 19 autorit Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist ja Tervise Arengu Instituudist, kes analüüsisid 55+ vanuses rahvastikku Eestis 2011. ja 2013. aastal SHARE kahe uuringulaine andmete alusel, käsitledes järgimisi teemasid (iga viitega on seotud 02.02. seminari "Pilk hallile alale" esitluse fail):

1. SHARE ehk uuring rahvastikuvananemisest Euroopas – Luule Sakkeus (TLÜ)

2. Tervisehinnang ja tervisekäitumine – Nele Kunder (TÜ), Liili Abuladze (TLÜ), Sirje Vaask (TLÜ), Katrin Lang (TÜ)

3. Tervise subjektiivsed ja objektiivsed hinnangud (SHARE 5. laine) – Kai Saks, Ene-Margit Tiit (TÜ)

4. Vaimne ja kognitiivne tervis – Kaia Laidra (TAI)

5. Tegevuspiirangutega rahvastikuseisundi muutus Eestis 2011.–2013. aastal – Liili Abuladze (TLÜ)

6. Vanemaealiste tööturu käitumine ja seda mõjutavad tegurid – Kaia Philips (TÜ)

7. Eri pensioniliikide saajate vahelised erinevused – Gerti Karilaid-Vidder, Ellu Saar (TLÜ)

8. Vanemaealise elanikkonna varad ja kohustused – Orsolya Soosaar (Eesti Pank/TTÜ)

9. Jääda pensionile, töötada edasi? Soovid ja plaanid – Marge Unt, Kristina Lindemann, Kadri Täht (TLÜ)

10. 55+ rahvastiku internetikasutus ja sotsiaalne aktiivsus – Tiina Tambaum (TLÜ)

11. Sotsiaalteenused ja mitteformaalne abi 55+ vanuses rahvastikule – Tiina Tambaum, Marju Medar, Kersti Kriisk (TLÜ)

12. Pensionisüsteemi väljavaated ja väljakutsed – Lauri Leppik (TLÜ)

Pressikonverentsil esitasid kogumiku toimetajad Luule Sakkeus ja Lauri Leppik kõikide käsitletud teemade põhisõnumid, millega saate tutvuda siin.

Samuti saab tutvuda ettekannete ja pressikonverentsi videotega.
Kogumikku tutvustav seminar on jälgitav SIIT:

Luule Sakkeus      00:05:36 - 00:15:30

Kai Saks                00:15:30 - 00:27:20

Nele Kunder          00:27:20 - 00:35:50

Kaia Laidra            00:35:50 - 00:45:00

Liili Abuladze         00:45:00 - 00:54:27

Ellu Saar               00:54:27 - 01:02:47

Marge Unt             01:02:47 - 01:12:46

Orsolya Soosaar   01:12:46 - 01:23:46

Tiina Tambaum      01:23:46 - 01:36:00

Kersti Kriisk           01:36:02 - 01:48:08

Lauri Leppik           01:48:08 - 02:00:30

Kogumiku pressikonverents on jälgitav SIIT.


22.12.2015 pidas TLÜ Eesti demograafia keskus Padise mõisas aastalõpu teadusseminari.

Seminaril tehti ülevaatlik kokkuvõte keskuse 2015. aasta teadustegevustest ja vaeti uute projektide algatusvõimalusi.


17.12.2015 toimus Eesti Demograafia Assotsiatsiooni ja TLÜ ÜTI Eesti demograafia keskuse koostööna aasta viimane ettekandekoosolek. Seekord esitas oma ettekande Liili Abuladze TLÜ EDK-st. Ettekandekoosolek toimus Eesti demograafia keskuses M-552.

Ettekande teemaks oli "Vanemaealiste lähivõrgustikud ja igapäevategevuste piirangud: Eesti põlis- ja välispäritolurahvastiku võrdlus". Arutlusele tulid sotsiaalvõrgustike mõju inimestele ning Eesti põlis- ja välispäritolurahvastiku demograafiliste protsesside toimumise arengu ja ajastuse võrdlused.


17.12.2015 toimus Eesti demograafia keskuses doktorant Leen Rahnu doktoritöö eelkaitsmine. Doktoritöö teemaks on "Partnership dynamics in Estonia: comparative and single country perspectives / Koosellumuse dünaamika Eestis: võrdlev ja maakeskne vaade". Avalik eelkaitsmine toimus Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuses M-552, Uus-Sadama tn 5.

Doktoritöö juhendaja on TLÜ EDK juhtivteadur PhD Allan Puur ja kaasjuhendaja on TLÜ EDK juhataja ning vanemteadur PhD Luule Sakkeus. Doktoritöö retsensentideks on Tartu Ülikooli prof. Tiit Tammaru ja PhD Aiva Jasilioniene Max Planck Institute for Demographic Research'ist (Rostock, Saksamaa). Eelkaitsmiskomisjoni otsus oli lubada Leen Rahnu doktoritöö kaitsmisele pärast retsensentide ja komisjoni poolt ettepandud paranduste sisseviimist. Eelkaitsmiskomisjoni kuulusid PhD Lauri Leppik (TLÜ EDK), PhD Michel Poulain (TLÜ EDK) ja PhD Marge Unt (TLÜ RASI).


4.11.2015 toimus Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus näituse "Kuidas elada 100-aastaseks ja selle üle rõõmu tunda?" avamine.

Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus koostöös Euroopa demograafia instituutide võrgustikuga Population Europe kutsusid 4. novembril TLÜ Akadeemilises Raamatukogus rahvastikvananemise näituse avamisele. Interaktiivne näitus „Kuidas elada 100-aastaseks ja selle üle rõõmu tunda?“ tutvustab rahvastikuvananemisega kaasnevaid võimalusi ning väljakutseid.

Näitus on avatud TLÜ Akadeemilises Raamatukogus 4. – 26. novembrini esmaspäevast reedeni kell 10-19 ja laupäeviti kell 10-15. Tartu Ahhaa keskuses saab näitust külastada  30. novembrist – 18. detsembrini pühapäevast neljapäevani kell 10-19 ning reedeti-laupäeviti kell 10-20.

Näituse avamine leidis aset 4. novembril kell 11.00 TLÜ Akadeemilises Raamatukogus, Rävala pst 10. Avasõnad ütlesid Tallinna Ülikooli rektor, prof. Tiit Land, Eesti demograafia keskuse juhataja dr. Luule Sakkeus ja Akadeemilise Raamatukogu direktor Andres Kollist.

Pilte näituse avamisest saab vaadata SIIT.

Näituse info eesti keeles (doc, 5.8 MiB)

Näituse info vene keeles  (doc, 77 KiB)


30.10.2015 korraldasid TLÜ Eesti Demograafia Keskus koostöös Population Europe'i, Riia Ülikooli ja Vytautas Magnus Kaunase Ülikooliga Riias, Läti Ülikoolis Population Europe'i rahvastikupoliitikasündmusena seminar-väitluse "Convergence and Divergence in Health and Life Expectancy in the Three Baltic Countries: Policy Implications and Challenges".

Vaata programmi siit.

Pressiteade (doc).

Sündmus on järelvaadatav aadressilt http://www.lu.lv/zinas/t/35653/


29.10.2015 oleks Eesti senini üks tuntumaid rahvastikuteadlasi - Kalev Katus saanud 60-aastaseks.

Selle ja järgmise nädala demograafiaga seotud üritused Riias (http://www.population-europe.eu/Events/Event/6616/en) ja Tallinnas (http://www.tlu.ee/et/ylikool/Pressikeskus/Avalikud-syndmused/5947/naitus-kuidas-elada-100-aastaseks-ja-selle-ule-roomu-tunda) tõukuvad osaliselt tema pärandist.

Meenutusi temast saab lähemalt lugeda http://demoscope.ru/weekly/2015/0659/nauka04.php8.10.2015 toimus EDK-s ettekandekoosolek Eesti pensionisüsteemi reformide efektide teemal.

Koostöös TLÜ Ühiskonnateaduste Instituudi Eesti Demograafia Keskusega pidas Eesti Demograafia Assotsiatsioonis (Uus-Sadama 5- 553) ettekande Eesti Panga teaduspreemia laureaat Magnus Piirits. Ettekande pealkiri "Eesti pensionisüsteemi reformide põlvkondadevahelised ja põlvkonnasisesed efektid".


12.-14.08.2015 kogunesid EDK teadustöötajad Padaorule pidama teadusseminari "Uued suundumused rahvastikuteaduses".

Seminaril tuli arutlusele mitmed pere- ja sündimuskäitumisega ning pikaealisuse ja aktiivse vananemisega seotud teemad. Samuti arutleti ka uute suundade üle uurimisteemaks. Muuhulgas käsitleti järgnevaid teemasid: vanemaealiste sotsiaalvõrgustike ja tervise omavahelised seosed, lahutumuse trendid erinevates rahvastikurühmades, aktiivse vananemise peamised mõjurid, hariduslõhe mõju pereprotsessidele, antropomeetriline teave kui elutee pikkuse ennustaja, põlvkondlikud leibkonnamustrid vananemisprotsessis, pikeneva elutee mõju pensionisüsteemidele, Eesti poliitilise eliidi demograafiline käitumine ning välispäritolu rahvastiku käitumistrendide olulisus Euroopa rändekäitumise hindamisel.


29.05.2015 kaitses Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Keskuse doktorant Peeter Värnik oma doktoritööd „Mortality from External Causes, Particularly Suicides, in European Countries: Trends, Socio-Demographic Factors and Measurement Issues / Välispõhjustest tingitud suremus Euroopa riikides: trendid, sotsiaaldemograafilised faktorid ja mõõtmisprobleemid“. Avalik kaitsmine toimus Tallinna Ülikooli auditooriumis M-213, Uus-Sadama tn 5.

Doktoritöö juhendajad: Tallinna Ülikooli vanemteadur Luule Sakkeus ja Lääne-Virginia Ülikooli (USA) professor Ian Rockett.

Oponendid: Läti Ülikooli professor Juris Krūmiņš ja Uppsala Ülikooli (Rootsi) professor Ilkka Henrik Mäkinen.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ e-teadusraamatukogu keskkonnas ETERA.


25.03.2015 toimus Eesti Demograafia Assotsiatsiooni koosolek ja Lauri Leppiku ettekanne teemal: "Rahvastikuindikaatorid rahvusvahelise sotsiaalõiguse instrumentaariumis".

Ettekandes leidis käsitlemist:
  • Indikaatorite roll rahvusvahelise sotsiaalõiguse järelvalves - kontseptuaalsed lähenemised ja teoreetiline mõtestamine;
  • Rahvastikuindikaatorite kasutamine sotsiaal- ja inimõiguste järelevalves ÜRO ja Euroopa Nõukogu järelevalveorganite poolt.


5.02.2015 toimus Statistikaameti infopäev „Muutuv Eesti – kus oleme, kuhu edasi?“

Infopäev kajastas viimaseid Statistikaameti analüütilistes väljaannetes „Muutuv majandus ja tööturg“, „Eesti piirkondlik areng 2014“ ja „Puudega inimeste sotsiaalne lõimumine“ käsitletud olulisi teemasid.

Puudega inimeste lõimumise teemalisse kogumikku on kirjutanud artikleid Eesti Demograafia Keskuse teadurid:

  • "Teaduspiiranguga rahvastiku käsitluse areng" Luule Sakkeus;
  • "Tegevuspiiranguga elanike üldiseloomustus" Luule Sakkeus (ja Riina Leinbock);
  • "Tegevuspiiranguga inimeste leibkondade koosseis ja elamistingimused" Liili Abuladze (ja Riina Leinbock);
  • "Tegevuspiiranguga inimeste majandusaktiivsus" Liili Abuladze;
  • "Tegevuspiiranguga inimeste sotsiaalne sidusus" Tiina Tambaum (ja Marju Medar, Dagmar Narusson).

Infopäeva ajakava on leitav siit.


22.12.2014 Population Europe'i veebilehel avaldati kokkuvõte Eesti Demograafia Keskuse teadlaste artiklist "Varying association between education and second births in Europe: Comparative analysis based on the EU-SILC data."  Artikli autoriteks on teadurid Martin Klesment, Allan Puur, Leen Rahnu, Luule Sakkeus.

Population Europe on organisatsioon, mis koondab peamisi Euroopa rahvastikuküsimuste uurimisega tegelevaid instituute ja teadlasi.


18.12.2014 Eesti Demograafia Assotsiatsiooni  ja  Eesti Demograafia Keskuse ühine traditsioonilne ettekandekoosolek teemal „Suremus Tartu luteriusulises elanikkonnas 19. sajandi lõpul“ peab EDK doktorant Hannaliis Jaadla.

Suremus Tartu luteriusulises elanikkonnas 19. sajandi lõpul:

Varasemate ajaloolis-demograafiliste üldkäsitluste põhjal on teada, et suremuse üldine vähenemine algas Eesti- ja Liivimaal 19. sajandi keskpaigas ning et Eesti kuulub demograafilise ülemineku varase ajastusega piirkondade hulka, kus sündimuse ja suremuse vähenemine leidsid aset enam-vähem samaaegselt. Paraku on täpsemad teadmised suremuse tasemest ja erisustest kuni 1922. aastani suhteliselt piiratud ja lünklikud. Käosolev ettekanne püüab Tartu luteriusulise elanikkonna näitel hinnata demograafiliste, keskkondlike, sotsiaal-majanduslike ja kultuuriliste tegurite rolli suremuse taseme kujundamisel 19. sajandi lõpu Eesti linnaühiskonnas. Analüüs põhineb lingitud loendus-sündmusandmetel:

  •     1897. aasta esimese ülevenemaalise rahvaloenduse Tartu individuaalandmed
  •     Tartu Jaani, Maarja, Peetri ja Ülikooli koguduste kirikumeetrikad 1897-1900


Statistilise analüüsi aluseks on logistiline ja Cox-i regressioon (ka mitme lõppsihiga mudelid). Ettekanne jaguneb kolmeks põhiosaks, kus kahes esimeses osas keskendutakse imikusuremuse analüüsile ja käsitletakse esiteks selle varieeruvust erinevates rahvastikurühmades ja teiseks hinnatakse elukeskkonna ja hügieeni-sanitaarolude paranemise mõju imikusuremusele. Viimases osas vaadeldakse laste- ja täiskasvanusuremuse erisusi Tartu luteriusulises elanikkonnas.

Ettekanne põhineb doktoritöö raames seni tehtud analüüsidel.


7.11.2014 esitlesid kraadiõppurid kursuse lõpetamise puhul Eesti maakondade 15-aastase prognoosi tulemusi.

Demograafia Instituudi külalisõppejõud Jerome McKibben, PhD (USA) viis 16. okt – 15. nov. läbi kursuse Rahvastiku prognoosimise rakenduslikud meetodid. Kursusel tutvustatati rahvastiku prognooside koostamise üldpõhimõtteid ja metoodilisi võtteid ning anti praktilisi juhiseid eri tüüpi prognooside koostamiseks ja interpreteerimiseks.

 J. Mc Kibbeni ekspertiisi valdkond on seotud rahvastiku hinnangute ja prognoosidega, sh small area estimation metoodika alusel kooliõpilaste arvu, elamuvajaduse jmt hindamise ja prognoosimisega. Tegu on küllaltki praktilise valdkonnaga, mida kasutatakse sisendina poliitikate kujundamisel ja piirkondade (ümber)planeerimisel.

Kursus oli suunatud demograafia, sotsiaalteaduste, linnaplaneerimise, inimgeograafia ja rahvastikustatistika erialade kraadiõppuritele ja praktikutele, kes tegelevad regionaalse planeerimise eri aspektidega.


6.11.2014 Studia Generalia sarja raames avalik loeng Eesti Demograafia Keskuse külalisõppejõud Jerome McKibben poolt. Teemaks  moderniseeritud rahvaloendus Ameerika Ühendriikides  ja selle väljakutsed.  Loeng toimus inglise keeles ja kandis pealkirja „Using Surveys to Replace Censuses: The Successes and Failures of the American Community Survey in the United States”.

Demograaf Jerome McKibben läis rääkimas USA kogemusest asendada üleriigiline rahvaloendus perioodilise mahuka uuringuga. Vaatamata sellele, et regulaarselt toimuv Ameerika Ühiskonna Uuring annab võimaluse saada ülevaateid muutustest igal aastal, ei võimalda taoline lähenemine usaldusväärseid andmeid väiksema elanike arvuga piirkondade kohta.

Rahvastikuandmete korraldust puudutavad otsused mõjutavad seda, kui hästi suudame jälgida ja prognoosida rahvastiku muutusi. Just väikesed ja keskmise suurusega piirkonnad on eriti tundlikud rahvastiku muutuse osas ning see teave tuleks alati kaasata planeerimisotsustesse. McKibbenil on prognooside koostajana üle kahekümne aasta pikkune kogemus. Sügissemestril juhendab ta prognooside alast kursust Tallinna Ülikoolis, kus siinsete kraadiõppurite ülesandeks on prognoosida rahvastiku muutusi Eesti maakondades järgmise 15 aasta jooksul.

Mitmetes maailma riikides räägitakse vajadusest hakata suurte üleriigiliste rahvastikuloenduste asemel korraldama sagedasema intervalliga perioodilisi küsitlusi, mis on ka vähemkulukad. USAs võeti uus rahvastikuandmete kogumise meetod kasutusele 2006. aastal ning küsitlused toimuvad igakuiselt.

Eesti on täna ette valmistamas 2020. aasta registripõhise rahvaloenduse loendusringi.


10.10.2014  Infotund: SHARE andmebaasi võimalused üliõpilastööde jaoks

Nii Tallinna Ülikoolis kui Tartu Ülikooli Kliinikumis toimus SHARE infotund üliõpilastele, eelkõige magistrantidele ja doktrantidele. Anti ülevaade Euroopa vanemaealiste uuringu SHARE andmebaasi erinevatest osadest ja nende kasutusvõimalustest uurimistöö läbiviimiseks: majanduse, terviseteaduste ja psühholoogia, sotsiaal- ja rahvastikuteaduste ning sotsiaaltöö valdkonnas. Ettekannete slaididega saab tutvuda SHARE kodulehel.


1.10.2014  Ettekanne Eakate Festivalil

Nooremteadur Liili Abuladze tegi Tallinnas Eakate Festivalil ettekande, milles tutvustas Euroopa vanemaealiste uuringu SHARE mõningaid tulemusi.


25.-28.06.2014  Osaleti Euroopa Rahvastikukonverentsil

Demograafia Keskuse teadlased osalesid 25.-28. juunil Euroopa Rahvastikukonverentsil 2014 (European Population Conference) Budapestis.  Programm on leitav siit. Konverentsil esinesid ettekannetega: juhtivteadur Allan Puur, vanemteadurid Luule Sakkeus, Martin Klesment, Michel Poulain, teadur Anne Herm, nooremteadurid Leen Rahnu, Liili Abuladze, doktorant Hannaliis Jaadla.


13.06.2014  Biogerontoloogia teabepäeval tutvustati SHARE uuringut

13. juunil toimus Tartus Biogerontoloogia teabepäev. Sessioonil "Vananemismuutused ja toimetulek" tutvustas EDK projektijuht Tiina Tambaum SHARE uuringu võimalusi vananeva ühiskonna infoallikana.
Ettekanded käsitlesid selliseid teemasid nagu vananemise edasilükkamine (Ülo Kristjuhan), eluea läbimurdelise pikenemise võimalused (Kai Saks), suremuse riskitegurid Geenivaramu andmete põhjal (Krista Fischer) jne. Teabepäeva Ahhaa keskuses korraldasid Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon.
Teabepäeva programm


02.06.2014  Avaldati ülevaatetabelid Eesti  vanemaealiste elanike tervise kohta

Tervise Arengu Instituut avaldas Euroopa vanemaealiste uuringu SHARE uuringu esimese laine (2011. a) andmete alusel ülevaatetabelid Eesti 50+ vanuses elanike tervise kohta. Uuringu teaduspoolt koordineeris TLÜ  Eesti Demograafia Keskus.

Andmed kirjeldavad eesti küpses eas inimese toitumise, kehalise aktiivsuse, ravimite kasutamise, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kasutamise olukorda. Samuti seda, kuidas inimesed hindavad oma terviseseisundit ise ning millised on samal ajal objektiivsete mõõtmiste tulemused. Tutvuda on võimalik ka andmetega inimeste ootuste ja rahulolu, majandusliku aktiivsuse ja toimetuleku kohta.


20.03.2014  Ettekandekoosolek Tšernobõli veteranide kohortuuringust

Kevadisel Eesti Demograafia Assotsiatsiooni ja Eesti Demograafia Keskuse ettekandekoosolekul rääkis Eesti Tšernobõli veteranide kohortuuringust Kaja Rahu (Tervise Arengu Instituut). Eesti Tšernobõli veteranide vähihaigestumust ja suremust jälgiti vastavas kohortuuringus, mis algas 1991. aastal. Uuringu eesmärk oli välja selgitada, millist efekti tekitavad mitme kuu jooksul saadud väikesed kiirgusannused nende meeste tervisele. Ettekandes esitati arvandmed kohordi vähihaigestumuse ja suremuse kohta.


10.-11.02.2014  Osaleti Läti Ülikooli iga-aastasel Teaduskonverentsil

TLÜ Demograafia Keskuse esindajad osalesid 10.-11. veebruaril  Läti Ülikoolis nende iga-aastasel teaduskonverentsil.  Ettekanne tehakse sessioonil "Population development and demographic policy challenges". Sessiooni ettekanded leiab siit.


8.-10.01.2014 

Üle-euroopalise teadusprojekti "Families And Societies"  I aasta konverents

TLÜ Eesti Demograafia Keskus võõrustab pere- ja rahvastiku-uurijaid Euroopa juhtivatest demograafiakeskustest.

8.-10. jaanuarini 2014 kohtuvad Tallinna Ülikoolis kogu Euroopat hõlmavas teadusprojektis “FamiliesAndSocieties” osalevad teadlased, mitme rahvusvahelise kodanikuühiskonna organisatsiooni ja sidusrühma esindajad 14 maalt.

"Nii kõrgetasemelist ja arvukat Euroopa rahvastikuteadlaste esindust pole Eestis varem vastu võetud," osutab Eesti Demograafia Keskuse juhataja Luule Sakkeus. "Meile on see nii tunnustuseks kui võimaluseks, sest rahvusvahelised võrdlusuuringud aitavad kõige efektiivsemalt mõtestada ka Eesti kogemust ning tõhustavad siinset ekspertiisi poliitikamõjude hindamisel,” selgitab Luule Sakkeus. Neli aastat kestev projekt keskendub perevormide, -suhete ja eluteede mitmekesisuse ja neis aset leidvate muutuste võrdlevale uurimisele. Eraldi tähelepanu pööratakse sotsiaalse keskkonna ja poliitikate peresuhteid vormiva mõju uurimisele ja uudsete poliitikalahenduste teavitamisele.

Projekti käigus luuakse kaks uut andmebaasi, avaldatakse arvukalt teadusartikleid ning panustatakse teadmuspõhisesse poliitikakujundamisse. Teaduskoostööd koordineerib Stockholmi Ülikooli demograafiaosakonna (SUDA) dotsent Livia Sz. Oláh.

Tallinnas toimuval kohtumisel võetakse kokku esimese projektiaasta tulemused. Plenaarettekande perevormide ja poliitikate uuematest suundumustest Euroopas peab OECD Sotsiaalpoliitika osakonna vanemökonomist Willem Adema ülikooli Tallinna saalis neljapäeval 9. jaanuaril kell 9.15.-10.15.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu 7. raamprogrammist.

Täpsem info projekti kohta SUDA kodulehel: www.suda.su.se. 

FamiliesAndSocieties _FAS_konverents Tln 2014 Keynote.jpg


20.12.2013

Aset leiab Demograafia Keskuse teadusseminar, millel teadurid ja doktorandid esitlevad oma uurimistulemusi. Toimub ruumis  M-552, algus kell 14.


19.12.2013

Eesti Demograafia Assotsiatsiooni ja EDK ühine ettekandekoosolek toimub kell 16.00 toimub Mare maja ruumis 552.  Ettekande teeb teadur Anne Herm teemal "Vanemaealiste leibkonnaseis: trendid teise demograafilise ülemineku raamistuses ja mõju suremusele".


04.12.2013

Lõppes 50-aastaste ja vanemate elanike uuringu (SHARE) teine küsitluslaine.  Üheksa kuu jooksul intervjueeriti Eestis enam kui 6000 inimest kõikidest linnadest ja valdadest. Euroopa 15 riigist osales uuringus kokku umbes 50 000 inimest. Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Keskus tänab kõiki vastajaid ja küsitlejaid tõsise töö eest. Tallinna ja Harjumaa lapsed aitasid meisterdada SHARE küsitluses osalenutele jõulukaardid, mis jõuavad jõulukuul adressaatideni. (Vt ka www.tlu.ee/et/eesti-demograafia-instituut/SHARE-joulukaart).


07.10.2013

TLÜ Eesti Demograafia Keskus lõpetas koostöös Ernst & Young Baltic AS-ga kolm aastat kestnud projekti registripõhise rahva- ja eluruumide loenduse (REGREL) metoodika väljatöötamiseks. Statistikaametile anti üle rohkem kui kümne TLÜ ja TÜ teadlase koostööna valminud lõppraporti.  Loe edasi

Sel puhul toimub 7. novembril EDK ettekandekoosolek koostöös Eesti Demograafia Assotsiatsiooniga ning registripõhise rahva- ja eluruumide loenduse metoodikaprojekti tulemuste tutvustus. Ettekanded teevad: instituudi töötajad Allan Puur, Luule Sakkeus ning Ernst & Young Baltic esindaja Siim Aben.  Algus kell 16,  Mare majas ruum 552.


02.10.2013

Infotund üliõpilastele ja juhendajatele: SHARE andmebaasi võimalused üliõpilastööde jaoks

Tallinnas teisipäeval 22. oktoobril 2013 kell 10-12 TLÜ-s ruumis S-238 (Silva maja, Narva mnt 29, Tallinn)

Tartus reedel 8. novembril 2013 kell 14-16 TÜ-s ruumis 1024 (Biomeedikum, Ravila 19, Tartu)


25.08-03.09.2013

Eesti Demograafia Keskuse teadurid esitlevad oma  teadustöid  IUSSP (International Union for the Scientific Study of Population) XXVII rahvusvahelisel rahvastikukonverentsil Busanis, Lõuna-Koreas 26.-31.augustil 2013.

XXVII rahvusvahelisel rahvastikukonverentsil esitletakse kokku üle 2000 teadustöö 270 tavasessioonis, 5 posterisessioonins ning 4 plenaarsessioonil. Teadustööd katavad kokku 21 alavaldkonda, muuhulgas reproduktiivtervist, suremust, pikaealisust ja tervist, rahvastiku vananemist, rännet, koosellumust ja abielu ning muid seoseid rahvastiku, arengu ja keskkonna vahel käsitlevana. Konverentsi kohta saab rohkem infot lugeda konverentsi koduleheküljelt.

Busanis ülemaailmsel rahvastikuteadlaste konverentsil 2013 nooremteadur Anne Herm

Busanis IUSSP 2013 konverentsil nooremteadur Liili Abuladze.


22.06.2013

Demograafia Keskus korraldas seminari "SHARE andmebaasi võimalused üliõpilastööde jaoks".


12.06.2013

Toimub EDK ja Eesti Demograafia Assotsiatsiooniga (EDA) ettekandekoosolek: projektijuht Kati Karelson teeb ettekande arhiivsest pereregistrist ja selle teaduskäibesse toomisest (projekti TAP 17-5 tulemused).


08.02.2013

Keskuse juhataja vanemteadur Luule Sakkeus esines Pro Patria korraldatud konverentsil "Euroopa Hing".  Ettekannet teemal "Vananev Euroopa" saate näha siin. 

__thumb_-2-Luule Konverents Euroopa Hing 08022013.jpg


01.2013

Algab 50-aastaste ja vanemate elanike uuringu ehk SHARE uuringu uus küsitluslaine. Järgneva poole aasta jooksul küsitletakse ligi 7000 Eesti elanikku ning kokku küsitletakse Euroopas rohkem kui 55000 inimest. Uuring annab põhjaliku ülevaate 50-aastaste ja vanemate elanike terviseseisundist, töötamisest või pensionil viibimisest, toimetulekust ja sotsiaalsest võrgustikust. SHARE uuringu küsitlused toimuvad järgneva 14 aasta jooksul üle kahe aasta.

Demograafia Keskus korraldab koolitused SHARE projekti  5. laine küsitluse läbiviimiseks:  3.-4.01 ja 7.-8.01. Tallinnas ning  10.01.-12.01. Tartus.