Esileht - Eesti demograafia keskus - Teadustegevus - Koostöö

Koostöö

Keskus on algatanud Eesti osaluse erinevates rahvusvahelistes uuringuprogrammides, sh 50-aastaste ja vanemaealiste uuringus ehk SHAREs, Families and Societies (http://www.familiesandsocieties.eu/) ja Pere- ja Sündimusuuringu projektis (FFS/GGS). Alates 2010 osaleb keskus Euroopa demograafia doktorikooli EDSD  juhtkomitee tegevuses ning alates 2012 Euroopa juhtivate demograafia-alaste uurimisasutuste ja keskuste Population Europe’i koostöövõrgustikus.

Eestis on peamisteks teaduskoostöö partneriteks mitmed Tartu Ülikooli instituudid, Tervise Arengu Instituut, Rahvusarhiiv, Eesti Demograafia Assotsiatsioon jt, loe lähemalt siit.

 

International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP)

Rahvastiku Teadusliku Uurimise Rahvusvaheline Ühing - IUSSP. Ühing viib üle 4 aasta läbi rahvastikuteadlaste ülemaailmseid konverentse, panustab rahvastikuteaduse terminoloogiasse ( eestikeelset terminoloogiat vaata siit), korraldab seminare ja koolitusi. Oluliseks tööks on demograafisõnastikule lisaks veel mitmed e-õppe instrumendid:

 

European Association for Population Studies (EAPS)

Euroopa Rahvastiku-uuringute Ühendus- EAPS. Selles 1983. a asutatud rahvastiku-uuringute rahvusvahelisel ja interdistsiplinaarsel foorumil pannakse põhirõhk Euroopale. Ühendus organiseerib Euroopa Rahvastikukonverentsi ning mitmeid teisi üritusi. Assotsiatsiooni toetusel on algatatud nii Population Europe, European Journal of Population kui üle-Euroopaline demograafia doktorikool.

 

Population Europe

Population Europe. Organisatsioon koondab peamisi Euroopa rahvastikuküsimuste uurimisega tegelevaid instituute ja teadlasi. Organisatsioon moodustati 2009.aastal ning alates 2010.a jaanuarist toetab ühenduse tegevust ka Euroopa Komisjon. Eesti Demograafia Instituut liitus ühendusega Population Europe 2012.aastal.

Üritused ja hiljutised publikatsioonid

Intervjuud Euroopa peamiste rahvastikuteadlastega Population Europe Youtube´i kanalis.

 

European Doctoral School of Demography (EDSD)

Euroopa Demograafia Doktorikool - EDSD.  Eesti Demograafia Keskus osaleb koos 6 Euroopa ülikooli ja teadusinstituudiga üle-Euroopalise demograafia doktorikooli juhtkomitee töös alates 2010.aastast. EDSD on 11-kuuline programm magistrikraadiga demograafia eriala õppuritele. Õppeaastatel 2005-2007  toimus õpe Max Plancki Demograafia Instituudis, Rostockis, Saksamaal. Õppeaastatel 2007-2009  toimus õpe Prantsuse demograafia instituudis INED, Pariisis, Prantsusmaal. 2009-2011  toimus õpe Lundi Ülikoolis, Rootsis.Õppeaastatel 2011- 2013  toimus õpe Barcelona Autonoomses Ülikoolis, Hispaanias ning 2013- 2015 õppeaastatel toimub õpe peamiselt Varssavi Majanduskoolis (Warsaw School of Economics), Poolas.

Doktorikool Facebookis

 

Academic Network of European Disability Experts (ANED)

Puudega rahvastiku kohase ekspertide akadeemiline võrgustik – ANED. Tegemist on võrgustikuga, mis toetab Euroopa Komisjoni puuete üksust poliitikate väljatöötamisel  ja elluviimisel. Samuti pakub akadeemilist tuge ja koordineerivat infrastruktuuri  ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni elluviimiseks. 

Võrgustiku tööplaanis on neli erinevat suunda, mille all koostatakse raporteid erinevatel kitsamatel teemadel: näiteks tarbijakaitse, soodustuste kaasavõetavus (portability),  kodanikuõigused. ANED kaardistab ja jälgib Euroopa Liidu 34 liikmes- ja kandidaatriigi ning assotsieerunud riigi puudepoliitikaid. Pakub andmebaasis DOTCOM sellest kokkuvõtlikke andmeid ning  analüüse  sotsiaalpoliitikate arengutest, mis on olulised ELi strateegia 2020 (tööhõive ja sotsiaalne kaitse) kontekstis.  Samuti töötakse välja uusi indikaatorite metodoloogiaid  puuetega inimeste õiguste jälgimiseks ning avaldatakse statistikat Indicators of Disability Equality in Europe (IDEE).   Eriline rõhuasetus on  nende seaduste ja standardite hindamisel, mis on ette nähtud  puuetega inimestele transpordis, ehitatud keskkonnas  ning teabe ja kommunikatsiooni vallas ligipääsude loomiseks.

 

 

'