Esileht - Eesti demograafia keskus - Tunnustused ja auhinnad

Tunnustused ja auhinnad


 • 2017.a.  Eesti Teadusagentuuri üliõpilastööde konkursil Sotsiaalkaitseministri eripreemia Hannaliis Jaadla doktoritööle „Suremus Tartu linna luteriusulises rahvastikus 19. sajandi lõpul” /  "Mortality in the Lutheran population of Tartu at the end of the 19th century". Doktoritööd juhendasid Allan Puur ja Martin Klesment. Doktoritööd saab lugeda siit: http://www.etera.ee/zoom/30533/view…

 • 2016. a. Tallinna Ülikooli Päeval tunnustati teenetemärgiga ühiskonnateaduste instituudi vanemteadurit ja Eesti demograafia keskuse juhatajat Luule Sakkeust pikaajalise töö eest ülikooli arendamisel. Tallinna Ülikooli Päeval tunnustatud inimestest saab lugeda kontsertaktuse sündmuse lehel.

 • 2014. a. Tallinna Ülikooli parima monograafia auhind Jaak Valge "Punased I", mis paistab silma oma põhjalikkusega, tuginedes muuhulgas üheteistkümne arhiivi materjalidele ning kasutab ülatuslikult omaaegset publistikat, avaldamata käsikirja ja peategelaste loomingut;
 • 2014. a. Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna parim artikkel, mis avaldati mõjukuselt rahvastikuteaduse viie juhtiva ajakirja hulka kuuluvas ajakirjas Demographic Research "Varying association between education and second births in Europe: comparative analysisbasd on the EU-SILC data" Martin Klesment, Allan Puur, Leen Rahnu, Luule Sakkeus, kaasautor Ernest Hodges

 • 2012. a Tallinna Ülikooli silmapaistvaima publikatsiooni, õpiku ja loomingulise projekti konkursi võitja parima sotsiaalteaduste artikli kategoorias;
 • Generations and Gender Programme esimese kasutajakonverentsi 23.-25. V 2011. a parima artikli auhind:

Allan Puur, Leen Rahnu, Ausra Maslauskaite, Vlada Stankuniene ja Sergei Zakharov. „Transformation of Partnership Formation in Eastern Europe: The Legacy of the Past Demographic Divide“.  Journal of Comparative Family Studies erinumbris Marriage as a System: Insights from the Hajnal’s Line and Current East-European Family Patterns (vol.43, no.3, 389–418), 2012.


 • 2011. aastal Akadeemias ilmunud parimate artikli Naturalia kuldlaureaadi tiitel:

Allan Puur ja Leen Rahnu „Teine demograafiline üleminek ja Eesti rahvastiku nüüdisareng”, nr 12, 2225 – 2272

Pressiteade


 • I preemia 2010.a riiklikul üliõpilaste teadusööde konkursil doktoriõppe astmes:

Martin Klesment. “Fertility development in Estonia during the second half of the XX century: the economic context and its implications” (Eesti sündimusareng XX sajandi teisel poolel: majanduslik taust ja selle mõju), Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Instituut. Juhendajad: Jaak Valge, Allan Puur.

Pressiteade


 • ETF 2008. a lõppenud parimad projektid:

Allan Puur; "Euroopa põlvkonnaprogramm: Eesti andmemetodoloogia ja kvaliteedianalüüs".


 • ETF 2005. a lõppenud parimad projektid:

Allan Puur; "Rahvastikupoliitika retseptsioon Eestis".


 • 2006. aastal Akadeemias ilmunud parimate artikli Socialia laureaat:

Kalev Katus ja Allan Puur (2006). Eesti rahvastikuarengu pöördepunktid. Akadeemia, 18(2;3), 259/491 - 286/523.


 • 2001.aastal kirjutatud parim teadusartikkel Tallinna Ülikoolis

Kalev Katus, Allan Puur ja Luule Sakkeus (2000). Development of National Minorities in Estonia. W.Haug, P.Compton, Y.Courbage (Toim.). The Demographic Characteristics of National Minorities in Certain European States (29 - 92). Strasbourg: Council of Europe Publishers.


 • 2000. aasta riiklik teaduspreemia ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas:

Kalev Katus (kollektiivi juht), Allan Puur, Luule Sakkeus ja Asta Põldma – monograafia “Rahvastiku vananemine Eestis” eest.