Esileht - Eesti demograafia keskus - Tunnustused ja auhinnad - Tunnustused juhendamistele

Tunnustused juhendamistele

Keskuse teadurite juhendatud töödele on omistatud järgmisi tunnustusi:

  •  Eesti Teadusagentuuri üliõpilastööde konkursil Sotsiaalkaitseministri eripreemia 2017.a: 

Hannaliis Jaadla doktoritöö „Suremus Tartu linna luteriusulises rahvastikus 19. sajandi lõpul” /  "Mortality in the Lutheran population of Tartu at the end of the 19th century". Juhendajad: EDK juhtivteadur Allan Puur ja vanemteadur Martin Klesment. Doktoritööd saab lugeda SIIT.

  • Riiklikul üliõpilaste teadusööde konkursil terviseuuringute valdkonnas magistriõppe astmes II preemia 2014. a:

Piret Väljaots. „Tervise enesehinnangu seosed lähivõrgustikuga 50-aastastel ja vanematel inimestel Eestis: uuring SHARE andmete põhjal”. Tartu Ülikool, rahvatervishoiu eriala. Juhendaja: EDK nooremteadur Liili Abuladze. Tööd saab lugeda siit.

  • TLÜ üliõpilaste üleülikoolilise teadustööde konkurssil sotsiaalteaduste magistritöödes III koht 2013. a:

Kelli Arusaar-Tamming. „Respondent ja küsitleja sündmusloolise küsitlusandmestiku kvaliteedimõjuritena“. Juhendaja EDK vanemteadur Martin Klesment.

  • TTÜ majandusteaduskonna magistritööde konkurssil II koht 2011. a:

Aljona Karlõševa. "Leibkondade tervishoiukulutused Eestis aastatel 2005─2008 kahe metoodika võrdluses." Juhendaja: lektor Alar Kein, kaasjuhendajad: Natalja Eigo, EDK vanemteadur Luule Sakkeus.

  • Riiklikul üliõpilaste teadusööde konkursil doktoriõppe astmes I preemia 2010. a:

Martin Klesment. “Fertility development in Estonia during the second half of the XX century: the economic context and its implications” (Eesti sündimusareng XX sajandi teisel poolel: majanduslik taust ja selle mõju), Tallinna Ülikool, Eesti Demograafia Keskus. Juhendajad: EDK juhtivteadurid Jaak Valge ja Allan Puur.