Esileht - Haridusteaduste instituut - Instituut

Instituut

Haridusteaduste instituut on Tallinna Ülikooli akadeemiline üksus, mis kannab ülikoolis olulist vastutust hariduse valdkonnas läbiviidava õppe-, teadus- ja arendustegevuse eest ning peamist vastutust haridusvaldkonna akadeemilise järelkasvu eest Tallinna Ülikoolis ning Eestis tervikuna. Meie instituudis on võimalik õppida haridusteadusi nii bakalaureuse-magistri- kui ka doktoriõppes.

Instituudi akadeemilised töötajad osalevad haridusuuenduse tippkeskuse töös. Lisaks kuulub instituudi struktuuri haridusinnovatsiooni keskus, mis tegeleb uue õpikäsituse toomisega Eesti haridusellu.
Akadeemilised suunad haridusteaduste instituudis:

Õpetajaharidus ja kasvatusteadused

Elukestev ja mitteformaalõpe

Hariduse tugiteenused

Haridusinnovatsiooni keskus

Instituudi struktuuri kuulub arenduskeskusena Haridusinnovatsiooni keskus. Keskuse ülesanneteks on:

  • koostöövõrgustike moodustamine teadlaste, tegevõpetajate ja õpetajaks õppijate vahel
  • õppimist toetava nüüdisaegse õpikeskkonna, sh õppeklasside loomine, haldamine ja arendamine
  • elukestva õppe alaste teadus- ja arendusprojektide algatamine ja elluviimine
  • innovatiivsete õppekavade ja moodulite (sh täiendusõpe) väljatöötamine ja arendamine
  • tänapäevase õppemetoodika (sh õppematerjalid, tehnoloogiad, õppevormid) arendamine ja kasutuselevõtmine
  • tegevõpetajate, ainedidaktika õppejõudude ja üliõpilaste nõustamine ning koolituste väljatöötamine
  • välisõppejõudude, -teadlaste ja -doktorantide kaasamine keskuse tegevustesse
  • õpetaja kutseidentiteedi ja positiivse maine süstemaatiline kujundamine

Uuri lisa

Võta meiega ühendust
Haridusteaduste instituudi üldkontakt: Leia meid sotsiaalmeediast:
Telefon: 619 9700
E-post: hti....at....tlu.ee
Esita küsimus siinsamas kodulehel

__thumb_-2-fb_1.png __thumb_-2-you_tube.png __thumb_-2-b-linkedin.png __thumb_-2-twitter_2.png