Esileht - Haridusteaduste instituut - Instituut - Akadeemilised suunad

Akadeemilised suunad

__thumb_-2-TÜHI_akadeemilised suunad_1.jpg

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut on akadeemiline üksus, mis viib läbi õppetööd kõrgharidustaseme kolmel astmel, täiendusõpet ning teadus-, arendus- ja loometegevust järgmistes akadeemilistes suundades:

Õpetajaharidus ja kasvatusteadused

Õpetajahariduse ja kasvatusteaduste akadeemilise suuna valdkondadeks on alusharidus, üldharidus, kutseharidus ja kõrgharidus. Õpetajahariduse eesmärk on haridusasutuses kutsealaselt toimetuleva ja kooli kui organisatsiooni arendustegevuses osaleva õpetaja kujunemise toetamine. Õpetajahariduse ja kasvatusteaduse suuna tegevusi toetab ka haridusinnovatsiooni keskuse tegevus.

Suuna juht: Eve Eisenschmidt, hariduskorralduse professor
E-mail: eve.eisenschmidt....at....tlu.ee

Elukestev ja mitteformaalõpe

Elukestva- ja mitteformaalõppe akadeemilise suuna valdkondadeks haridusteaduste instituudis on andragoogika ja täiskasvanuharidus, täiskasvanute õppimine ja õpe, täiskasvanute koolitus, täiskasvanute õppimise toetamine ja haridustee nõustamine, noorsootöö ja noorsootöö korraldus. Tegemist on haridusteaduste instituudi uue ja areneva akadeemilise suunaga.

Suuna juht: Larissa Jõgi, andragoogika professor
E-mail: larissa.jogi....at....tlu.ee

Hariduse tugiteenused

Hariduse tugiteenuste akadeemilise suuna valdkondadeks on erialad, mis on seotud erinevas vanuses erivajadustega õppija arengu toetamisega. Tegemist on haridusteaduste instituudi uue ja areneva akadeemilise suunaga.

Suuna juht: Tiiu Tammemäe, eri- ja sotsiaalpedagoogika lektor
E-mail: tiiu.tammemae....at....tlu.ee