Esileht - Haridusteaduste instituut - Õppejõud

Õppejõud

Airi Liimets

Airi Liimets

Airi Liimets on Eesti kasvatusfilosoof ja kasvatusteadlane. Ta lõpetas 1977. aastal J. Semperi nim. Tartu 8. Keskkooli (eesti keele ja kirjanduse süvaõppega klassi), 1981. aastal H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli (klaveri erialal), ja 1984. aastal Tartu Riikliku Ülikooli (eesti keele ja kirjanduse alal, spetsialiseerumisega etnomusikoloogiale). Doktorantuuri on ta läbinud Heidelbergi Pedagoogikaülikoolis kasvatusteaduse ja filosoofia alal, promoveerus samas 2004 kasvatusteaduse doktoriks (kasvatusfilosoofia alal).

Airi Liimets Eesti Teadusinfosüsteemis


Kristi Vinter

Kristi Vinter

Kristi Vinter on Eesti noorema põlvkonna üks väljapaistvamaid kasvatusteadlasi, haridusteaduste instituudi direktor. Tema teadustöö põhisuunad on pedagoogika ja didaktika, rõhuasetusega meediaharidusele ning digitehnoloogia kasutamisele hariduses. 

Ta kaitses oma doktoritöö "Digitaalse ekraanimeedia tarbimine 5-7-aastaste laste seas ja selle sotsiaalne vahendamine Eestis. Pedagoogiline vaatekoht" 2013. aastal.

Kristi Vinter on lisaks hinnatud kõneleja koolides ja haridusüritustel, samuti erinevates Eesti meediaväljaannetes (Postimees, ERR, Õpetajate Leht jpm). 

Kristi Vinter Eesti Teadusinfosüsteemis


Maria Erss

Maria Erss

Maria Erss on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi õppekavateooria lektor ning haridusinnovatsiooni keskuse uurija. Ta on töötanud üldhariduskoolides ka prantsuse ja saksa keele õpetajana.

Maria Erss kaitses oma doktoritöö "Õpetaja autonoomia poliitika Eestis, Saksamaal ja Soomes" 2015. aastal. Tema teadustöö põhisuundadeks on kasvatusteadused, täpsemalt võrdlev ja ajalooline pedagoogika. 

Maria Erss Eesti Teadusinfosüsteemis


Meril Ümarik

Meril Ümarik

Meril Ümarik on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi dotsent ja vanemteadur. Ta on TLÜ-ga seotud juba aastast 2003, mil asus ülikoolis ametisse projektijuhina. Meril Ümarik on lõpetanud sotsioloogia magistri- ja doktoriõppe, kaitstes 2015. aastal oma väitekirja "Kutseharidusreformi poliitikate omaksvõtt postsovetlikus Eestis". 

Lisaks on ta aktiivne liige mitmetes organisatsioonides, näiteks Eesti Sotsioloogide Liidus, Euroopa Haridusuuringute Assotsiatsiooni (EERA) Kutsehariduse võrgustikus VETNET ja Rahvusvahelises Sotsioloogide Assotsiatsioonis. 

Meril Ümarik Eesti Teadusinfosüsteemis


Riin Seema

Riin Seema

Olen lõpetanud koolieelse pedagoogika ja psühholoogia eriala bakalaureuseõppe ning saanud magistri- ja doktorikraadi psühholoogias. Olen töötanud õpetajana peaaegu kõigil haridustasemetel - lasteaias, põhi- ja keskkoolis, kutsehariduses, rakenduskõrghariduses ja kõrghariduses. Mul on töökogemus on ka koolipsühholoogi, analüütiku ning koordinaatorina.

Kursused, mida ülikoolis õpetan on: “Lapse arengu- ja mängukeskkond”, “Lasteaiaõpetaja eneseanalüüs”, “Pedagoogiline nõustamine alushariduses”, “Erinevate õppimis- ja õpetamisstrateegiate arendamine”, “Uurimisseminar I” ning “Erialasid lõimiv uuendus ehk ELU”. Haridusteaduste instituudis soovin arendada uurimisteemasid, mis käsitlevad mindfulness´i hariduses ja õpetajate nõustamisoskusi.

Riin Seema Eesti Teadusinfosüsteemis


Tiiu Kuurme

Tiiu Kuurme

Olen lõpetanud 1976. aastal Tartu Ülikooli eesti filoloogia erialal ajakirjanduse eriharu. Minu diplomitöö oli seotud hariduse ja kasvatuse problemaatika kajastamisega ajakirjanduses, millest kujunes kestev huvi selle valdkonna vastu. Edasi arenes mu ametialane kujunemislugu mööda keerdkäike PTUI teadurist kuni Tallinna Pedagoogilise Instituudi teaduri ja õppejõu ametini alates 1990. aastast. Kaitsesin teadusmagistri kraadi 1995. aastal Tartu ülikoolis kooli humaniseerimise teemal ning doktorikraadi 2004. aastal Soomes Oulu ülikoolis. 2004. aastast töötasin Tallinna ülikooli eelkäijais ja siis juba TLÜ-s kasvatusteaduse dotsendina.

Praegu loen bakalaureusetaseme üliõpilastele kolme õppejõu koostöös üldainet Kasvatusteaduse alused, kus minu osaks on üldkasvatusteadus. Magistritasemel olen olnud varasema kasvatusteaduse õppekava looja, juht ja põhiõppejõud. Minu põhiainete hulka kuuluvad "Kasvatusteaduslikud paradigmad" kasvatusteaduste õppekavas, "Erinevad pedagoogilised kontseptsioonid ja nende rakendused" hariduse juhtimise õppekavas ning valikuteks jäävad Väärtuskasvatus ning ka "Haridus, kasvatus ja sugupool"Osalen üldkasvatusteaduse teemadega ka aineõpetajate moodulites.

Minu uurimishuvideks on olnud kõigepealt hariduse humaniseerimine ja siit kujunenud lähenemisviisid inimesele ja õpetamisele alternatiivpedagoogilistes suundades, sh nende suundade eelkäija reformpedagoogiline liikumine. Olen olnud üks nende suundade tutvustajaid meie kultuuriruumis, osalenud palju rahvusvahelistel kollokviumidel ja organiseerinud siin vastavaid suvekoole. Kestvaks uurimisvaldkonnaks on olnud kool tema muutumistes, õpilaste kogemused koolist ning kooli mõjud õpilaste identiteedile. Viimased aastad olen toiminud koostöös soouurijatega mitmetes projektides, uurides poisiks ja tüdrukuks olemist koolis ning soostereotüüpide mõjusid isiksuse kujunemisele. 

Loengusaali ootaksin vaimsetele huvidele orienteeritud üliõpilasi, kes sooviksid meie valdkonda näha avaramalt kui vaid praktiliste ametioskuste omandamine. Ootaksin aktiivseid, julgeid, oma mõtteid mõtlevaid ja neid väljendada soovivaid noori. Hindan noori, kes vaimustuvad oma erialast ega piirdu üksnes eksamite sooritamisega. 

Tiiu Kuurme Eesti Teadusinfosüsteemis