Esileht - Haridusteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Õppevorm: tsükliõpe
  • Õppekohtade arv: 17
  • Vastuvõtulävend: 70 palli
Millised on vastuvõtutingimused?

Kandidaadil peab olema bakalaureusekraad haridusteadustes või vastav haridustase muudel lähedastel erialadel; või kelle tasemeharidus pärineb küll muudest kaugematest valdkondadest, kuid kes on töötanud või töötab praegu haridusvaldkonnas.    

Vastuvõtueksam koosneb:

  • Akadeemiline test (30% vastuvõtueksamist). Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
  • Teadusallikatel põhinev arutlus-ülesanne (30%). Ülesande käigus kirjutab üliõpilaskandidaat etteantud allikatele toetudes lühikese arutluse, mille põhjal hinnatakse analüüsioskust, erineval viisil esitatud andmete mõistmist ning selle põhjal järelduste tegemise oskust.
  • Kutsesobivusvestlus (40%). Kutsesobivusvestlusel põhjendatakse oma õpimotivatsiooni ja arutletakse dialoogis komisjoni liikmetega haridus- ja kasvatusteemadel. 

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamil lisapunkte vabatahtliku töö eest (mahus minimaalselt 8 tundi). Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldus esitatakse organisatsiooni ametlikul blanketil ning organisatsiooni juhi poolt allkirjastatult (kas digitaalselt või paberkandjal). Vastuvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest.