Esileht - Haridusteaduste instituut - Koostööpartnerile

Koostööpartnerile

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut esindab haridusuuenduse valdkonda. Omame rahvusvahelist, teadusel põhinevat kompetentsi kolmes akadeemilises suunas: elukestev ja mitteformaalne õpe; hariduse tugiteenused ning õpetajaharidus ja kasvatusteadus. 

Haridusinnovatsiooni keskus

Haridusinnovatsiooni keskuse (HIK) ülesanne on koondada maailma parimad kogemused ning Eesti õpetamise ja õppimisalane oskusteave ja levitada seda Eesti haridusruumis. HIK viib koostöös õppejõudude ja teaduritega läbi õpikäsituse alaseid uuringuid ja analüüse, pakub keskkonda innovaatiliste lahenduste väljatöötamiseks, loob ja arendab interdistsiplinaarseid õpistsenaariume, metoodikaid, õpistrateegiaid ja õpiprojekte ning testib neid koolides.  

Haridusuuenduse tippkeskus

TLÜ haridusuuenduse tippkeskuse (HUT) eesmärgiks on arendada tõenduspõhisele ja uuenduslikule õpetajaharidusele, koolijuhtimisele ja hariduspoliitikale fokusseeruvat interdistsiplinaarset uurimisvaldkonda.

Õpetajate Akadeemia

Õpetajate Akadeemia tegeleb õpetajate ja haridusvaldkonna juhtide täiendusõppe võimaluste loomise ning arendamisega Tallinna Ülikoolis. 

Paku oma uurimisteema

Sinul, Sinu haridusasutusel, õpetajal, lapsevanemal on tekkinud küsimused, millele vastuse saamiseks on vaja põhjalikumat uurimist? Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut loob Sinuga koostöös rikkalikumad võimalused üliõpilaste lõputöödele rakendusliku väljundi andmiseks ning panustab koos heade partneritega haridusvaldkonna edendamisse. Selleks, et teid huvitavad küsimused leiaksid üliõpilaste uurimistööl põhinevaid lahendusi, palume teil täita allolev vorm hiljemalt 31. maiks 2018. Anna oma teemast teada siin!