Esileht - Haridusteaduste instituut

Kaasame või kaotame - alustavate õpetajate mõttetalgud

Toimub: 04.01.2018, kell 10:00-16:00

Kas me kaasame hariduslike erivajadustega õpilasi või pigem eraldame neid haridusasutuse siseselt teistest õpilastest? Kes üldse on haridusliku erivajadusega õpilane – kas me pole mitte kõik erinevad ja erilised? Keda kaasata ja kuidas? Vanemaid, tugipersonali, õpilasi – kõiki? On meil piisavalt teadmisi, oskusi ja tuge, et luua iga erilise õpilase toetamiseks vajalik keskkond ja tugivõrgustik? Või kaotame erilised õpilased keskmisele õpilasele suunatud õppeprotsessis? Need on küsimused, mida saame selle päeva jooksul mõtestada ja millele ühiselt kaasava hariduse kontekstis vastuseid otsida. 

Päevakava:

9.30 Osalejate registreerimine ja hommikukohv TLÜ haridusinnovatsiooni keskuses

10.00 Avamine ja tervitus (ruumis T-410) Katrin Poom-Valickis, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi dotsent

10.15-11.00 Avaettekanne „Haridusliku erivajadusega õpilaste kaasava hariduskorralduse uuring“ Epp Kallaste, Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR

Töötoad

11.15-12.45 

Kärt Kase: VEPA käitumisoskuste mäng ( ruumis T-412)

Mari Peets: Kohandused autismispektri häirega õpilase kaasamiseks (ruumis T-415)

Pille Kriisa: Arengukriis, käitumuslik kriis või suhete kriis? Milline oli tegelikult Nukitsamehe probleem? (ruumis T-410)

12.45-13.30 Lõunapaus kohvikus Oaas (Terra maja I korrus)   

Töötoad

13.30-15.00

Kärt Kase: VEPA käitumisoskuste mäng (ruumis T-412)

Mari Peets: Kohandused autismispektri häirega õpilase kaasamiseks (ruumis T-415)

Pille Kriisa: Arengukriis, käitumuslik kriis või suhete kriis? Milline oli tegelikult Nukitsamehe probleem? (ruumis T-410)

15.15-16.00 Päeva lõpetav ettekanne „Kaasamise kitsaskohad“ (ruumis T-410) Teri Talpsep, TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituut, käitumis- ja neuroteaduste tippkeskus 

Registreeru üritusele