Esileht - Haridusteaduste instituut - Täiendusõpe - Avalikud koolitused - Sissejuhatus andragoogikasse

Sissejuhatus andragoogikasse

Kursus tasemeõppeainetest

Algab uue kursuse komplekteerimine

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut panustab tasemeõppeainestest koostatud pooleaastase kursuse kaudu täiskasvanuhariduse teadmiste tõstmisse.

Sihtrühm: 2017 sügisel toimuv kursus on mõeldud täiskasvanute koolitajatele, HITSA koolitajatele, vabahariduskoolitajatele, kutseõppeasutuste õpetajatele, organisatsioonide sisekoolitajatele, personali arendus- ja koolitusjuhtidele, nõustajatele ja karjäärispetsialistidele.

Toimumise aeg: september 2017 – jaanuar 2018 

Kursuse maht: 12-18 EAP (läbida tuleb vähemalt 2 kursuse moodustavat ainet).

Õppetöö korraldus: õppetöö toimub tsükliõppe vormis reedeti ja laupäeviti vastavalt tunniplaanile. Õpitakse koos eriala üliõpilastega ning hindamine / arvestus on ainepõhineTallinna Ülikoolis.

Iseseisev töö: töö kirjandusega, ainetes nõutavate tööde koostamine.

Õpitulemused: programmi läbinud õppija mõistab andragoogika põhiprobleemi, täiskasvanu õppimise ja õppija iseärasusi; suudab luua võimalusi täiskasvanud õppija ja õppimise toetamiseks nii indiividi- kui grupitasandil; analüüsib õppimissituatsioone ja enda professionaalseid praktikaid; tunneb enda kui täiskasvanud õppija ja koolitaja isiksuslikke ressursse.

Kursuse läbinud saavad Tallinna Ülikooli tunnistuse.

Kursuse maksumus: 630 eurot (iga moodul 210,- eurot).
Tasu moodustub ainepunkti alusel (1 EAP = 35 eurot).

Tunniplaan ja registreerumine: Sissejuhatus andragoogikasse

Klikates moodulitel, saab tutvuda aine sisu ja õppeprotsessiga (sh iseseisev töö ja lõpetamise nõuded) põhjalikumalt. 
Registreeruda tuleb hiljemalt septembri algul.

Lisainformatsioon:

Riina Stahl
Täiendusõppe- ja praktikaspetsialist
+372 6199 774 / riina.stahl....at....tlu.ee