Esileht - Haridusteaduste instituut - Teadus - RSP: Rounder Sense of Purpose

RSP: Rounder Sense of Purpose

Säästva arengu hariduse projekti eesmärgiks on toetada õpetajahariduse õppekavade arendamist õpetajaks õppijate üldpädevuste, sh säästva arengu pädevuste kujundamise toel. Projekti raames luuakse säästva arengu hariduse põhimõtetest lähtuvalt hindamismudel ja juhendmaterjalid, kuidas säästva arengu hariduse põhimõtteid õpetajakoolituses rakendada ja toetada.

Säästva arengu hariduse võtmekompetentside mudeli tutvustus

Ootame teid seminarile, kus tutvustame uut säästva arengu hariduse võtmekompetentside mudelit. Seminar toimub 22. novembril kell 11.0016.30 Tallinna Ülikoolis, Astra majas (Narva mnt 29), ruumis A-346.

Alates 2015. aasta novembrist osaleb Tallinna Ülikool rahvusvahelises säästva arengu hariduse edendamise projektis "RSP: Rounder Sense of Purpose", kuhu on kaasatud eksperdid Ühendkuningriigist, Itaaliast, Ungarist, Küproselt, Hollandist ja Eestist.

Seminari eesmärgiks on anda ülevaade, millistele printsiipidele tuginedes on 12 võtmekompetentsil põhinev mudel loodud ja tutvustada iga võtmekompetentsi arengu toetamise näidistegevusi õppes. Ühisarutelude käigus soovime testida ja saada tagasisidet väljatöötatud mudelile.

Seminari kava:

10.30–11.00 Saabumine, tervituskohv

11.00–13.00 Sissejuhatus, võtmekompetentside mudeli tutvustus ja grupiarutelu

13.00–14.00 Lõuna

14.00–16.30 Arutelu väiksemates gruppides jätkub, näidistegevuste tagasisidestamine

16.30            Kokkuvõtte aruteludest, seminari lõpetamine

Seminaril osalevad ka projekti välispartnerid ja eksperdid, mistõttu toimub seminar nii inglise kui ka eesti keeles.

Seminarile registreeru 15. novembriks siin. Kohtade arv on piiratud.

Seminari läbiviimist toetatakse Erasmus+ projekti “RSP: Rounder Sense of Purpose” tegevustest.

__thumb_-2-Erasmus+ (EL-i lipuga).jpg