Esileht - Haridusteaduste instituut - Teadus - Teadusprojektid

Teadusprojektid

Horisont 2020

CEITER Cross-Border Educational Innovation thru Technology Enhanced Research (01.07.2015-30.06.2020)            ERA Chair projekti CEITER toel luuakse rahvusvaheline uurimisrühm, mille põhifookusteks on tõenduspõhise haridusinnovatsiooni teostamine, järgmise põlvkonna digitaalsete õpikeskkondade ja -vahendite loomine, õpianalüütika ja haridusele suunatud teadustöö edendamine.

Vastutav täitja: Tobias Ley                                                                                                                                            Rahastuse: 2 396 363 EUR                                                                                                                                      Täpsem info projekti lehel

Institutsionaalne uurimistoetus

Õpetajate professionaalsuse ja professionalismi muutuv kontekst (01.01.2014−31.12.2019)
Teadusteema (IUT 18-2) peamiseks eesmärgiks on mõista, kuidas globaalsed, sotsiaalmajanduslikud ja kultuurilised muutused, hariduspoliitika, õpetajate elulood ja õpetajaks kujunemise individuaalsed teed on mõjutanud õpetajate professionalismi ja professionaalsust Eestis.

Vastutav täitja: Ivor Goodson                                                                                                                                   Põhitäitjad: Krista Loogma, Katrin Niglas, Aino Ugaste, Marika Veisson                                                                    Rahastus: 249 000 EUR                                                                                                                                              Täpsem info ETIS-es ja projekti lehel

Erasmus+, K2

RSP: Rounder Sense of Purpose (01.11.2015-31.07.2018)                                                                                       Säästva arengu hariduse projekti eesmärgiks on toetada õpetajahariduse õppekavade arendamist õpetajaks õppijate üldpädevuste sh säästva arengu pädevuste kujundamise toel. Projekti raames luuakse säästva arengu hariduse põhimõtetest lähtuvalt hindamismudel ja juhendmaterjalid, kuidas säästva arengu hariduse põhimõtteid õpetajakoolituses rakendada ja toetada.

Vastutav täitja: Mihkel Kangur                                                                                                                                   Põhitäitjad: Grete Arro, Airi Kukk                                                                                                                                Rahastus: 40566 EUR                                                                                                                                               Täpsem info projekti lehel

TACCLE3 - Coding (01.09.2015-01.09.2017)                                                                                                    Programmeerimise ja robootika projekti peamiseks eesmärgiks on õpetajate koolitamine ja programmeerimise populariseerimine 4-14 aastaste laste hulgas. Projekti raames luuakse õpetajate jaoks erinevaid tegevusi, õpistsenaariume ja ressursse koondav veebileht, viiakse väikeses mahus läbi koolitusi ning analüüsitakse eksisteerivate õppematerjalide mõju ja efektiivsust.

Vastutav täitja: Maire Tuul                                                                                                                                         Rahastus: 15793 EUR                                                                                                                                               Täpsem info projekti lehel