Esileht - Haridusteaduste instituut - Miks haridusteaduste instituut?

Miks õppida haridusteaduste instituudis?

  • Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudil on ligi saja-aastane kogemustepagas õpetajate koolitamisel.
  • Meie instituudis õpetatakse erialasid, mille mõju Eesti tulevikule on suur ja sügav.
  • Meil õpetatavad erialad on ühed praktilisemad ülikoolis - õppetöö on tihedalt põimunud praktikaga nii Eestis kui ka välisriikides.
  • Haridusteaduste instituudis on 17 rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava, mis annavad võimaluse teha tulevikuks mitmekesiseid valikuid.
  • Meie instituudis on avatud, sõbralik ja õppimist soodustav õhkkond.
  • Me väärtustame nii õpetamisel kui ka õppimisel individuaalsust, mängulisust, nõudlikkust ja kõrgeid sihte.
  • Meie õppejõud on oma ala tipud ja tänase Eesti hariduselu kujundajad, kes lisaks innustavale õpetamisele tegelevad ka maailmatasemel teadustööga.
  • Meie instituudil on palju partnereid üle terve maailma, mis võimaldab sul oma õpingute käigus ka väljaspool kodumaad kogemusi koguda ja end igakülgselt täiendada.
  • Sind ootavad ees ligi 1400 õpingukaaslast, kellega koos saad õppida kõigil kolmel kõrghariduse astmel.
  • Haridusteaduste instituudis aitad haridusel uueneda - meie juurest saad võimaluse viia tänapäevane õppimise ja õpetamise kogemus Eesti haridusasutusse.
Olulisemad uuringud, huvitavamad artiklid, silmapaistvad tudengitööd

Alushariduse valdkonnas on tehtud mitmeid uurimistöid nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppes. Lisaks empiirilistele ehk kogemusliku suunaga uuringutele täidavad üliõpilased sageli üliõpilastööde raames arendusprojekte, mille tulemusena on valminud nii metoodilisi materjale kui ka õppe- ja mänguvahendeid. Näiteks koostas Kristi Kirbits metoodilise materjalina mängu laste sotsiaalsete oskuste toetamiseks ning tema magistritöö sai tunnustatud III kohaga üleülikoolilisel üliõpilastööde konkursil (Kristi Kirbits 2014). Alushariduse valdkonnas kaitstud doktoritöödes on uuritud näiteks meediakasvatuse valdkonda  (Kristi Vinter 2013), koostööd lastevanematega (Silvi Suur 2014) ja koolieelse lasteasutuse kvaliteeti (Tiia Õun 2011). 

Alushariduse valdkonna õppejõud koostöös üliõpilastega on pidevalt toetanud eriala arengut läbi uuringute, praktiliste metoodiliste materjalide kui erialakonverentside korraldamise. Rahvusvahelistes ajakirjades ilmunud artiklites on esitatud uuringute tulemusi, mis kajastavad näiteks Eesti õpetajate õpikäsitusi (Kimer, Tuul, Õun, 2016) ja õppekava rakendamise küsimusi (Tuul, Mikser, Neudorf & Ugaste 2015). Erialaseid teadusartikleid on ilmunud ka Eesti Haridusteaduste Ajakirjas, näiteks artikkel õpetajate arusaamadest õppekava rakendamisel (Ugaste jt, 2016) või lapsevanemate hinnangutest juhendamisstrateegiatele puutetundliku ekraani kasutamisel väikelapseeas (Nevski & Vinter, 2015).

Alushariduse õppejõud on koostanud mitmeid erialaseid kogumikke ja õppematerjale. Näiteks “Laps ja lasteaed” (2004), “Laps ja tema kasvukeskkond”, “Üldõpetuse rakendamine lasteaias” (2013). Samuti on koostatud metoodilisi materjale laste mängust “Mängime ja õpime” (Ugaste 2009), õpetajate motiveerimisest “Lasteaiaõpetaja tunnustamise ja hindamise võimalusi” (Õun, 2009) ning avaldatud on ka mitmeid artikelid Õpetajate Lehes. Koostatud on ka rahvusvahelisi kogumikke näiteks “Tradition and Innnovation in Education” 2015, “Global Perspectives in Early Childhood Education: Diversity, Challenges and Possibilities”, 2011.

Alushariduse õppejõudude ja praktikute koostöös on koostatud veebiportaal Tea ja Toimeta, kus leidub mitmesuguseid metoodilisi materjale ja praktilisi soovitusi üliõpilastele, koolieelsete lasteasutuste õpetajatele ja lastevanematele. Portaali täiendatakse pidevalt koostöös üliõpilaste ja õpetajatega.

Põnevad konverentsid

Alushariduse valdkonnas on korraldatud pidevalt eriala konverentse nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Näiteks korraldati 2012. aastal Tallinna Ülikoolis rahvusvaheline mängu assotsiatsiooni ICCP (International Council for Children`s Play) konverents, kus osales ligi 200 laste mängu uurijat erinevates riikidest. 2013. aastal korraldati Tallinna Ülikoolis rahvusvaheline EECERA (European Early Childhood Education Research Association) konverents, kus osales ligi 800 osalejat erinevatest riikidest. Konverents sai väga kõrge hinnangu ja pälvis ka Aasta Konverentsiteo auhinna.