Esileht - Haridusteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Õppekohtade arv: 60
  • Vastuvõtulävend: 65 palli
Millised on vastuvõtutingimused?

1) Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 25%. Kandidaadid, kes ei ole eesti keele riigieksamit sooritanud, teevad kohapeal e-etteütluse.

2) Vastuvõtueksam 75%, mis koosneb:

  • Akadeemiline test (25% vastuvõtueksamist). Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded.
  • Kirjalik arutelu etteantud teemadel (20% vastuvõtueksamist)
  • Kutsesobivusvestlus (30% vastuvõtueksamist)

Kirjalik arutelu valmib kohapeal. Kandidaatidelt oodatakse oskusi enda seisukohti argumenteeritult väljendada. Kirjaliku arutelu aluseks on etteantud küsimused, millest üks on inglise keeles ja millele tuleb vastata inglise keeles.

Kutsesobivusvestlusel hinnatakse kandidaadi sobivust õpetajatööks. Tulevasel tudengil tuleb põhjendada oma soovi asuda õppima alushariduse pedagoogi õppekavale. Koos vastuvõtukomisjoniga arutletakse erinevate haridus- ja kasvatusküsimuste üle ning analüüsitakse ka üldist pedagoogilist olukorda Eestis. 

Vastuvõtueksamiks palume tutvuda koolieelse lasteasutuse õpetaja kutsestandardiga Õpetaja, tase 6

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamil lisapunkte vabatahtliku töö eest (mahus minimaalselt 8 tundi). Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldus esitatakse organisatsiooni ametlikul blanketil ning organisatsiooni juhi poolt allkirjastatult (kas digitaalselt või paberkandjal). Vastuvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest.