Esileht - Haridusteaduste instituut

Andragoogika

Andragoogika magistriõppekava on ainus omataoline õppekava Eestis, mida õpetatakse Tallinna Ülikoolis. Kui sa oled huvitatud täiskasvanuhariduse ja täiskasvanute koolituse valdkonna arengutest, hoolid ühiskonnas toimuvast ning soovid panustada selle arengusse, toetades elukestvat õppimist, siis on meie õppekava just sulle mõeldud. 

Õpingud andragoogika õppekaval loovad võimaluse mõista täiskasvanu ja grupis õppimise ja õpetamise põhimõtteid; omandada andragoogile omaseid toimimisviise, avardada arusaamu ning kujundada valmisolekuid mõjutada ja arendada täiskasvanuhariduses ja koolituse valdkonnas toimuvat.

Keda ootame õppima?

Õppimine kui elukestev protsess, mis toimub erinevates keskkondades, nii formaalsetes, mitteformaalsetes ja informaalsetes, on muutunud igapäevase elu osaks. Seetõttu suureneb vajadus asjatundjate järele, kes loovad õppimisvõimalusi ja toetavad õppimist täiskasvanueas. 

Andragoogika õppekava on avatud ja magistriõpingud on mõeldud kõikidele, kellel on bakalaureusekraad või sellele­ vastav­ ettevalmistus. Magistriõppesse ootame kõiki, kellel on soov töötada täiskasvanuhariduse ja -kooli­tuse valdkonnas, või kes juba töötavad sel alal ning soovivad arendada ennast valdkonna asjatundjaks ja tippspetsialistiks. Õppimine andragoogika õppekaval sobib eelkõige aktiivsele õppijale, kel on valmisolek iseseisvalt tegutseda, tahe end arendada ning teha koostööd. 

Miks tulla meile õppima?
 • Me väärtustame õppija identiteedi, professionaalse arengu ja mõtteviisi kujune­mist.  
 • Magistriõpingute jooksul toetatakse õppijate kriitilise ja süsteemse mõtlemise, sotsiaalsete oskuste ja praktik-uurija rollide kujunemist.
 • Täiskasvanu õppimise ja koolitusprotsesside rakendamisel, sh koolitus- ja nõustamistegevustes, pööratakse tähelepanu erinevatele ea- ja sihtgruppidele. 
 • Andragoogika magistriõpe toetab valmisolekute kujunemist tööks avaliku, era- ja kolmanda sektori organisatsioonides täiskasvanute koolituse korraldajana, täiskasvanu õppimise nõustajana, koolitusspetsialistina, koolitusjuhina, täiskasvanute koolitajate koolitajana ja täiskasvanu koolitajana. 
 • Meie õppejõud on nii rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased kui ka Eesti parimad praktikud. 
Võta ühendust!
Haridusteaduste instituut:
E-post: vastuvott.haridus....at....tlu.ee
Telefon: +372 619 9700              
Õppekava kuraator:
Larissa Jõgi, andragoogika professor
E-post: larissa.jogi....at....tlu.ee
Telefon: +372 619 9741
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png TLÜ Haridusteaduste instituut __thumb_-2-as our students_Tallinn University.png Küsi meie üliõpilastelt!
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Tallinna Ülikool __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png HaridusblogiOlulised faktid

 • Õppekava: Andragoogika
 • Õppetase: magistriõpe
 • Õppevorm: tsükliõpe
 • Õppe kestus: 2 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv: 17