Esileht - Haridusteaduste instituut - Miks haridusteaduste instituut?

Miks õppida haridusteaduste instituudis?

Haridusteaduste instituut koondab enda alla õpetajahariduse ning kasvatusteadused, elukestva- ja mitteformaalõppe ning hariduse tugiteenused, pakkudes ülevaatliku ja laiahaardelise pildi Eesti haridusmaastikust. Nii hariduse vajaduse kui hariduslike erivajadustega inimeste osakaal ühiskonnas suureneb pidevalt. Eesti vajab spetsialiste, kes oskaksid ja tahaksid anda oma panuse haridussüsteemi, mis kaasab ja väärtustab ning suunab ühiskonna arengut tervikuna.

Miks tulla meile õppima?
  • Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudil on ligi saja-aastane kogemustepagas õpetajate koolitamisel.
  • Meie instituudis õpetatakse erialasid, mille mõju Eesti tulevikule on suur ja sügav.
  • Meil õpetatavad erialad on ühed praktilisemad ülikoolis - õppetöö on tihedalt põimunud praktikaga nii Eestis kui ka välisriikides.
  • Haridusteaduste instituudis on 17 rahvusvaheliselt tunnustatud õppekava, mis annavad võimaluse teha tulevikuks mitmekesiseid valikuid.
  • Meie instituudis on avatud, sõbralik ja õppimist soodustav õhkkond.
  • Me väärtustame nii õpetamisel kui ka õppimisel individuaalsust, mängulisust, nõudlikkust ja kõrgeid sihte.
  • Meie õppejõud on oma ala tipud ja tänase Eesti hariduselu kujundajad, kes lisaks innustavale õpetamisele tegelevad ka maailmatasemel teadustööga.
  • Meie instituudil on palju partnereid üle terve maailma, mis võimaldab sul oma õpingute käigus ka väljaspool kodumaad kogemusi koguda ja end igakülgselt täiendada.
  • Sind ootavad ees ligi 1400 õpingukaaslast, kellega koos saad õppida kõigil kolmel kõrghariduse astmel.
  • Haridusteaduste instituudis aitad haridusel uueneda - meie juurest saad võimaluse viia tänapäevane õppimise ja õpetamise kogemus Eesti haridusasutusse.
Andragoogika valdkond 30 

2016. aastal tähistas Tallinna ülikooli andragoogika valdkond oma 30. juubelit. 1986. aastal avatud andragoogika ja juhtimistöö kateedrist on tänaseks välja kasvanud andragoogika ja hariduse juhtimise erialad, mis on ainsad omataolised õppekavad Eestis.

Juubeliaasta tähendusteks olid kohtumised, uued uksed ja avatud rajad, mis püüdsid kokku tuua endiseid ja praeguseid üliõpilasi, õppejõude ning koostööpartnereid. Näiteks toimus täiskasvanud õppija nädala raames üle Eesti – nii Tallinnas, Narvas kui ka mitmes paigus Lääne-Virumaal – huvitavad arutelusid ja koosviibimisi, kus andragoogika vilistlased kutsusid endaga kohtuma kõiki huvilisi. „Kohtumised annavad võimaluse jagada, kogeda, inspireerida, laiendada koostöövõrgustikke ja tugevdada kogukonda,“ selgitas andragoogika professor Larissa Jõgi, miks just kohtumised vilistlastega juubeliaastat iseloomustama peaksid. „Meie vilistlased on meie vägi, oleme ülikoolis nende üle väga uhked,“ lisas ta.

Oktoobri lõpus toimus Telliskivi Loomelinnakus ka pidulik juubeliüritus, kuhu kogunesid andragoogika valdkonna endised ja praegused üliõpilased, õppejõud ning mitmed koostööpartnerid, teiste seas ka haridus- ja teadusministeerium, Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit ning Eesti Täiskasvanud Koolitajate Assotsiatsioon. Meeleolukas sündmus kandis tähendust „Õige aeg õppida = õige aeg katsetada!“ ning saatis kõik osalejad üheskoos uusi radu avastama. Töötubasid viisid teiste seas läbi Noorteagentuuri ning SA Archimedese esindajad ning räppar Genka ehk Henry Kõrvits.