Esileht - Haridusteaduste instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Millistel erialadel võib tööd leida?

Magistrikraadiga andragoog mõistab ja väärtustab õppimise olemust, elukestvat õpet ja õppimist kui hariduse ja elu perspektiivi. Tal on valmidus töötada täiskasvanuhariduse ja -koolituse­ valdkonnas avaliku, era- ja kolmanda sektori organisatsioonides arendus- ja koolitusjuhina; haridustee- ja koolitusnõustajana; koolitus-, arendus- ja uurimisprojekti juhina, uurijana, koolitusspetsialisti ning andra­googide koolitajana. Magistrikraadiga lõpetajatel on võimalik taotleda täiskasvanu­koolitaja/andragoogi V või VI taseme riiklikku kutset.

Edasiõppimisvõimalused

Lõpetanutel on võimalik õpinguid jätkata doktoriõppes.

Vilistlased

Martin Palm

Martin Palm

IT Koolitus juht

IT Koolituses pingutame meeskonnaga selle nimel, et pakkuda parimat IT alast täiendõpet.Usume, et meie juures hangitud vaimuvara ja oskused tagavad suurema konkurentsivõime ning aitavad inimesi töös ja elus edasi. Mina vastutan juhina ettevõtte tegevuse eest Eestis ja Leedus.

Tänasel päeval on minu jaoks andragoogina oluline kvaliteetse täiendõppe pakkumine IT Koolituses.


Teibi Torm

Teibi Torm

Tagasi Kooli juht

2160 inimest on täna valmis olema külalisõpetajateks, et vähemalt ühes koolitunnis jagada oma parimaid teadmisi ja õppida tundma õpilaste mõttemaailma. Ma usun, et igaühel meist on midagi õppida ja igaühel on midagi õpetada.


Kadri Kiigema

Kadri Kiigema

Tallinna Ülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja, turundusjuht; vabakutseline koolitaja ja konsultant

Andragoogika õpingud ja koolitajakogemus on kujundanud põhjalikult minu arusaamu tööst inimestega. Olles 16 aasta jooksul juhtinud meeskondi vabatahtlike ühendustest professionaalideni olen õppinud üht - targa, motiveeritud ja ühtselt hingava tiimiga võib mägesid liigutada! Kõikide protsesside keskmes on päeva lõpuks inimene. Oskus näha, toetada ja väärtustada inimest ning tema arengut on juhi töös kõige olulisem. Ükskõik, kas tegu on väikese meeskonna eestvedaja või tippjuhiga.

Minus oli, on ja jääb tubli annus andragoogi perfektsionismi, süsteemsust ja inimlikkust. Oskust märgata talenti ja potentsiaali ning luua olukordi selle avastamiseks ja arendamiseks. Näha probleemide asemel väljakutseid ja leida soigumise asemel lahendusi.


Uve Poom

Uve Poom

BudgetMatador asutaja ja tegevjuht

Tänu andragoogikale oskan juhina arvestada iga inimese tänaste võimete ja professionaalse arenguga. See aitab hõlpsamalt usaldada inimestele mitte ainult ülesandeid, vaid ka vastutust, mis muudab meeskonna paindlikumaks ning töö tähenduslikumaks.


Piret Jeedas

Piret Jeedas

Ruumi Loomine OÜ juhatuse liige ja koolitaja

Loodan, et oma töö kaudu julgustan inimesi katsetama. Loodan, et oma oma eeskuju kaudu julgustan inimesi leidma sügavat sidet iseenda, teiste ja ümbritseva maailmaga. Hindan vabadust luua midagi uut. Naudin koosloomist ja pidevalt õppimises olemist.