Esileht - Haridusteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Õppekohtade arv: 20
  • Vastuvõtulävend: 70 palli
Millised on vastuvõtutingimused?

Magistriõppesse sisseastumisel tuleb kasuks kogemus täiskasvanuhariduse ja koolitusvaldkonnast. Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast: 

  • Akadeemiline test (20% vastuvõtueksamist). Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi valmisolekut õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilased ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;
  • Teadusallikatel põhinev kirjalik ülesanne-arutlus (20% vastuvõtueksamist). Ülesande käigus kirjutab üliõpilaskandidaat etteantud allikatele toetudes lühikese arutluse, mille põhjal hinnatakse üliõpilaskandidaadi analüüsioskust, erinevalt presenteeritud andmete mõistmist ning järelduste tegemise oskust.
  • Kutsesobivusvestlus (60%). Kutsesobivusvestlus koosneb magistriõppesse õppima asumise motivatsiooni, eriala valiku, eelneva kogemuse ja haridustee seoste põhjendustest ning orienteerumises aktuaalsetes täiskasvanuhariduse, -koolituse ja -õppimise küsimustes.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, väljaprindituna motivatsioonikiri ning CV.

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamil lisapunkte vabatahtliku töö eest (mahus minimaalselt 8 tundi). Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldus esitatakse organisatsiooni ametlikul blanketil ning organisatsiooni juhi poolt allkirjastatult (kas digitaalselt või paberkandjal). Vastuvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest.