Esileht - Haridusteaduste instituut

Andragoogika

Andragoogika bakalaureuseõppekava on ainus omataoline õppekava Eestis, mida õpetatakse vaid Tallinna Ülikoolis. Kui sa oled huvitatud täiskasvanuhariduse ja täiskasvanute koolituse valdkonna arengutest, hoolid ühiskonnas toimuvast ning soovid panustada selle arengusse, siis on meie õppekava just sulle mõeldud!

Õpingud andragoogika õppekaval loovad võimaluse mõista täiskasvanu ja grupis õppimise ja õpetamise põhimõtteid; omandada andragoogile omaseid toimimisviise, avardada arusaamu ning kujundada valmisolekuid mõjutada ja arendada täiskasvanuhariduses ja koolituse valdkonnas toimuvat.

Keda ootame õppima?

Õppimine kui elukestev protsess, mis toimub erinevates keskkondades (nii formaalsetes kui ka mitteformaalsetes), on muutunud igapäevase elu osaks. Seetõttu suureneb vajadus asjatundjate järele, kes loovad õppimisvõimalusi ja toetavad õppimist täiskasvanueas. Õppima sobivad need, kes on nõudlikud enda suhtes ja soovivad areneda, hindavad avatud suhtlemist ning väärtustavad grupis õppimist ja koostööd.

"Andragoogika ei ole ainult eriala vaid see on ka elu- ja kogemise viis! Õppimine ülikoolis on mitmekihiline ja kindlasti tuleb ära kasutada kõik võimalused, mida ülikool pakub – teooria õppimine, praktiline proovimine, sotsialiseerimine, teiste toetamine, töötamine enesega." Veronika Tuul, andragoogika õppekava vilistlane

Miks tulla meile õppima?
  • Me väärtustame õppija identiteedi, professionaalse arengu ja mõtteviisi kujune­mist.  
  • Õpingute jooksul toetatakse õppijate kriitilise ja süsteemse mõtlemise, sotsiaalsete oskuste ja praktik-uurija rollide kujunemist.
  • Täiskasvanu õppimise ja koolitusprotsesside rakendamisel, sh koolitus- ja nõustamistegevustes, pööratakse tähelepanu erinevatele ea- ja sihtgruppidele. 
  • Andragoogika bakalaureuseõpe toetab valmisolekute kujunemist tööks avaliku, era- ja kolmanda sektori organisatsioonides täiskasvanute koolituse korraldajana, täiskasvanu õppimise nõustajana, koolitusspetsialistina, koolitusjuhina, täiskasvanute koolitajate koolitajana ja täiskasvanu koolitajana. 
  • Meie õppejõud on nii rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased kui ka Eesti parimad praktikud. 
Võta ühendust!
Haridusteaduste instituut:
E-post: vastuvott.haridus....at....tlu.ee
Telefon: +372 619 9700  
Õppekava kuraator:
Katrin Karu, andragoogika lektor
E-post: katrin.karu....at....tlu.ee
Telefon: +372 619 9742
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png TLÜ Haridusteaduste instituut __thumb_-2-as our students_Tallinn University.png Küsi meie üliõpilastelt!
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Tallinna Ülikool __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Haridusblogi