Esileht - Haridusteaduste instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

  • Õppevorm: tsükliõpe
  • Õppekohtade arv: 22
  • Vastuvõtulävend: 65 palli
Millest koosneb vastuvõtueksam?

1) Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam 25%. Kandidaadid, kes ei ole eesti keele riigieksamit sooritanud, teevad kohapeal e-etteütluse.

2) Kutsesobivuseksam 75%, mis koosneb:

  • Akadeemiline test (25% kutsesobivuseksamist). Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilased ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded.
  • Grupiülesanne (20% kutsesobivuseksamist). Grupiülesande sisuks on arutelu ühiskonda ja (täiskasvanu)haridust käsitletavatel teemadel, mille põhjal hinnatakse üliõpilaskandidaadi üldist erudeeritust, seisukohtade argumenteeritust ja originaalsust grupiarutelu tingimustes.
  • Kutsesobivusvestlus (15% kutsesobivuseksamist). Kutsesobivusvestlus hõlmab kandidaadi eriala valiku põhjendust, valmisolekut ülikooli õpinguteks, erialaga seotud kogemusi, sobivust ja motiveeritust tööks valitud erialal. Kutsesobivusvestluseks soovitame läbi lugeda järgmise allika: Jõgi, L. (2013). Andragoogika. Rmt. R. Mikser (Toim.). Haridusleksikon. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 43-47
  • Kirjalik ülesanne (15% kutsesobivuseksamist). Kirjaliku ülesande sisuks on etteantud situatsiooni analüüs.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamil lisapunkte vabatahtliku töö eest (mahus minimaalselt 8 tundi). Selleks tuleb vastuvõtueksamile kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldus esitatakse organisatsiooni ametlikul blanketil ning organisatsiooni juhi poolt allkirjastatult (kas digitaalselt või paberkandjal). Vastuvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest.